Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Aplikacije

Aplikacije

Informacije

Pomoč uporabnikom aplikacij Geodetske uprave RS:

 • ponedeljek, torek, in četrtek med 8.00 in 15.00 uro,
 • sredo med 8.00 in 17.00 uro ter
 • petek med 8.00 in 13.00 uro

 

 

Pomoč pri namestitvah kvalificiranih digitalnih potrdil SIGEN-CA oz. SIGOV-CA:Enotni Kontaktni Center državne uprave:                         

 • vsak dan med 7.00 in 22.00 uro
 • telefon: 080 2002
 • e-naslov: ekc@gov.si

Za pomoč pri namestitvah ostalih kvalificiranih digitalnih potrdil (AC-NLB, POSTA-CA ali HALCOM) se obrnite na overitelje le teh.

Aplikacije

je brezplačna spletna storitev, ki uporabniku omogoča vpogled v opisne in grafične podatke Geodetske uprave in nekaterih drugih upravljavcev.
Zahteve za dostop do aplikacije:
- ni dodatnih zahtev
Več o javnem vpogledu:

Uporabniška pomoč:

je brezplačna spletna storitev, ki uporabniku omogoča vpogled v arhivske opisne podatke zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin ter v vrednosti nepremičnin, kot so veljale na dan 31.03.2020. Posledično podatki o novih parcelah ali delih stavb, ki so nastali po tem datumu, niso dostopni.

Zahteve za dostop do aplikacije:
- ni dodatnih zahtev

Uporabniška pomoč:

je brezplačna spletna storitev, ki uporabniku omogoča vpogled v realizirane tržne cene nepremičnin v tekočem in predhodnem letu.
Zahteve za dostop do aplikacije:

 • ni dodatnih zahtev

Uporabniška navodila

Uporabniška pomoč:

je spletna storitev namenjena poslovnim subjektom (pravnim osebam, samostojnim podjetnikom, notarjem, cenilcem ipd.), ki želijo vpogledovati in iskati po podatkih zemljiškega katastra, katastra stavb, registra prostorskih enot z ulicami in hišnimi številkami, geodetskih točk, zemljepisnih imen, zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture ter načrtov in kart v digitalni obliki.
Zahteve za dostop do aplikacije:

 • Podrobne informacije o postopku registracije uporabnikov so na voljo tukaj.

Uporabniška navodila

Uporabniška pomoč:

Je brezplačna spletna storitev, ki omogoča posamezniku vpogled v grafične in opisne podatke o nepremičninah, ki so v njegovi lasti in kot take vodene v geodetskih evidencah.
Zahteve za dostop do aplikacije:

Uporabniška navodila

 • uporabniška navodila so dostopna v sklopu aplikacije

Uporabniška pomoč:

je aplikacija, namenjena prevzemu brezplačnih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. Aplikacija zahteva enostavno registracijo (vpis elektronskega naslova, namen uporabe aplikacije, strinjanje s splošnimi pogoji uporabe geodetskih podatkov ter prepis kode). Po registraciji uporabnik na svoj elektronski naslov prejme geslo, s katerim lahko neomejeno dostopa do aplikacije in si prenese brezplačne podatke. Pri vsakem sklopu podatkov je kratek opis, struktura datotek, veljavnost ter povezava na slovenski Inspire metapodatkovni sistem. 
Zahteve za dostop do aplikacije:

 • "On-line" registracija.

Uporabniška pomoč:

je spletna storitev, namenjena občinam in državni upravi, ki želijo prevzemati podatke zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin in zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Aplikacija je dostopna znotraj omrežja HKOM. Občine lahko prevzamejo naštete podatke za svoje območje, medtem, ko je državnim organom ponujena možnost, da v aplikaciji sami izberejo občino, za katero želijo pridobiti podatke iz zgoraj navedenih evidenc.
Zahteve za dostop do aplikacije:

 • Podrobne informacije o postopku registracije uporabnikov so na voljo tukaj.

Uporabniška navodila

 • Uporabniška navodila so dostopna znotraj aplikacije.

Uporabniška pomoč:

je brezplačna spletna storitev namenjena pregledovanju arhivskih ZKN, ki jih hranita Geodetska uprava RS in Arhiv RS (Franciscejski in Reambulančni kataster).  Rastrske slike načrtov Geodetske uprave so zapisane v stisnjenem formatu DjVu, podatki arhiva Slovenije pa v formatu JPG. 

Zahteve za dostop do aplikacije:

 • Ni dodatnih zahtev

Uporabniška navodila:

Uporabniška pomoč:

je brezplačna spletna storitev, ki omogoča transformacijo med višinskima sistemoma SVS2000 in SVS2010, in sicer samo z GNSS določenih višin. Za transformacijo se uporabita višinski referenčni ploskvi SLO_AMG2000E/Trst oziroma SLO_VRP2016/Koper.

Zahteve za dostop do aplikacije:

 • ni dodatnih zahtev

Uporabniška navodila:

Uporabniška pomoč:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava