Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Aplikacije

Aplikacije

Informacije

Pomoč uporabnikom aplikacij Geodetske uprave RS:

 • ponedeljek, torek, in četrtek med 8.00 in 15.00 uro,
 • sredo med 8.00 in 17.00 uro ter
 • petek med 8.00 in 13.00 uro

 

 

Pomoč pri namestitvah kvalificiranih digitalnih potrdil SIGEN-CA oz. SIGOV-CA:Enotni Kontaktni Center državne uprave:                         

 • vsak dan med 7.00 in 22.00 uro
 • telefon: 080 2002
 • e-naslov: ekc@gov.si

Za pomoč pri namestitvah ostalih kvalificiranih digitalnih potrdil (AC-NLB, POSTA-CA ali HALCOM) se obrnite na overitelje le teh.

Aplikacije

je brezplačna spletna storitev, ki omogoča transformacijo koordinat med koordinatnimi sistemi D96/TM in D48/GK z uporabo vsedržavnega modela trikotniške transformacije.

Zahteve za dostop do aplikacije:
•    ni dodatnih zahtev

Uporabniška navodila:
•    navodila za uporabo aplikacije

Uporabniška pomoč:
•    e-pošta: info@sitranet.si

Je brezplačni program za transformacijo prostorskih podatkov z uporabo vsedržavnega modela trikotniške transformacije, v nekaterih bolj razširjenih vektorskih in rastrskih formatih (shp, dxf, csv, txt, xyz, jpg, tif idr.).

Zadnja različica programa 3tra (1.2, oktober 2020) prinaša spremembe pri transformaciji shp-datotek (tvorba prj-datotek skladno z EPSG 3912-8688 in EPSG 3794) in pri transformaciji dxf-datotek (tvorba err-datotek s parametri za ročno transformacijo dxf- ali izvornih dwg-datotek neposredno v CAD-okolju).

Zahteve za dostop do aplikacije:

 • ni dodatnih zahtev

Uporabniška navodila:

Uporabniška pomoč:

je brezplačen program za transformacije koordinat med dosedanjimi realizacijami ETRS89 v Sloveniji: D96 EUREF, D96 SIGNAL, D96-17 in D17. Omogoča tudi pretvorbe koordinat med štirimi koordinatnimi sistemi: XYZ, λφh, TM+h in UTM+h. Podpira najpogosteje uporabljane besedilne formate (crd, csv, txt in xyz).

Zahteve za dostop do aplikacije:

 • ni dodatnih zahtev

Uporabniška navodila:

Uporabniška pomoč:

je brezplačen program za časovno odvisne transformacije koordinat in vektorjev hitrosti med slovenskimi realizacijami ETRS89 (D96-17 in D17) in realizacijami ITRS (ITRF2000, ITRF2005, ITRF2008 in ITRF2014). Podpira najpogosteje uporabljane besedilne formate (crd, csv, txt in xyz).
Zahteve za dostop do aplikacije:

 • ni dodatnih zahtev

Uporabniška navodila:

Uporabniška pomoč:

 je brezplačna spletna storitev, ki omogoča transformacijo koordinat med koordinatnimi sistemi ETRS89 (D96/TM) in D48/GK.

Zahteve za dostop do aplikacije:

 • ni dodatnih zahtev

Uporabniška navodila:

Uporabniška pomoč:

aplikacija je namenjena geodetskim podjetjem za transformacijo koordinat med koordinatnimi sistemi ETRS89 (D96/TM) in D48/GK.

Zahteve za dostop do aplikacije:

Uporabniška navodila:

 • so del namestitvenega paketa

Uporabniška pomoč:

ODE - aplikacija je namenjena geodetskim podjetjem za oddajo digitalnih elaboratov na geodetsko upravo. Aplikacija med 00:00 in 6:00 uro zjutraj ni dostopna.

Zahteve za dostop do aplikacije:

 • Podrobne informacije o postopku registracije uporabnikov so na voljo tukaj.

Priporočila:

Nastavitve:

UDE - aplikacija (namestitveni program) je namenjena geodetskim podjetjem za urejanje digitalnih elaboratov.

Priporočilo:

Spletna aplikacija za poročanje o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih poslih v ETN.

Zahteve za dostop do aplikacije:

 • digitalno spletno potrdilo (SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, POSTA®CA ali HALCOM-CA)

Uporabniška navodila:

 • uporabniška navodila so dostopna v sklopu aplikacije

Uporabniška pomoč:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava