Aplikacije

Aplikacije

Informacije

Pomoč uporabnikom aplikacij Geodetske uprave RS:

 • ponedeljek, torek, in četrtek med 8.00 in 15.00 uro,
 • sredo med 8.00 in 17.00 uro ter
 • petek med 8.00 in 13.00 uro

 

 

Pomoč pri namestitvah kvalificiranih digitalnih potrdil SIGEN-CA oz. SIGOV-CA:Enotni Kontaktni Center državne uprave:                         

 • vsak dan med 7.00 in 22.00 uro
 • telefon: 080 2002
 • e-naslov: ekc@gov.si

Za pomoč pri namestitvah ostalih kvalificiranih digitalnih potrdil (AC-NLB, POSTA-CA ali HALCOM) se obrnite na overitelje le teh.

Aplikacije

Je brezplačni program za transformacijo prostorskih podatkov z uporabo vsedržavnega modela trikotniške transformacije, v nekaterih bolj razširjenih formatih (shp, dxf, csv, txt, xyz ...).

Zahteve za dostop do aplikacije:

 • ni dodatnih zahtev

Uporabniška navodila:

Uporabniška pomoč:

 je brezplačna spletna storitev, ki omogoča transformacijo koordinat med koordinatnimi sistemi ETRS89 (D96/TM) in D48/GK.

Zahteve za dostop do aplikacije:

 • ni dodatnih zahtev

Uporabniška navodila:

Uporabniška pomoč:

aplikacija je namenjena geodetskim podjetjem za transformacijo koordinat med koordinatnimi sistemi ETRS89 (D96/TM) in D48/GK.

Zahteve za dostop do aplikacije:

Uporabniška navodila:

 • so del namestitvenega paketa

Uporabniška pomoč:

ODE - aplikacija je namenjena geodetskim podjetjem za oddajo digitalnih elaboratov na geodetsko upravo. Aplikacija med 00:00 in 6:00 uro zjutraj ni dostopna.

Zahteve za dostop do aplikacije:

 • Podrobne informacije o postopku registracije uporabnikov so na voljo tukaj.

Priporočila:

Nastavitve:

UDE - aplikacija (namestitveni program) je namenjena geodetskim podjetjem za urejanje digitalnih elaboratov.

Priporočilo:

Spletna aplikacija za poročanje o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih poslih v ETN.

Zahteve za dostop do aplikacije:

 • digitalno spletno potrdilo (SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, POSTA®CA ali HALCOM-CA)

Uporabniška navodila:

 • uporabniška navodila so dostopna v sklopu aplikacije

Uporabniška pomoč:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava