Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Brezplačni podatki

Brezplačni podatki

 • Domov
 •  / 
 • Brezplačni podatki

Brezplačni podatki

Geodetska uprava nudi širok nabor prosto dostopnih, brezplačnih geodetskih podatkov, ki so dostopni preko aplikacije e-Geodetski podatki - EGP. Uporabniki  morajo ob prvem dostopu izvesti postopek brezplačne registracije, na podlagi katere na svoj elektronski naslov prejmejo geslo, s katerim nato dostopajo v sistem brezplačnih podatkov.

VSTOP v aplikacijo e-Geodetski podatki - EGP

Preko omenjene aplikacije je omogočen prenos podatkov iz naslednjih geodetskih evidenc:

 • zbirke podatkov daljinskega zaznavanja,
 • zbirke topografskih podatkov merila 1 : 5.000,
 • državne topografske karte merila 1 : 50.000,
 • državnih preglednih kart Slovenije meril 1 : 250.000, 1 : 500.000, 1 : 750.000 in 1 : 1.000.000,
 • digitalnih modelov višin DMV0050, DMV0125, DMV0250 in DMV1000,
 • osnovnega geodetskega sistema,
 • registra zemljepisnih imen merila 1 : 5.000, 1 : 25.000 in 1 : 250. 000,
 • evidence državne meje,
 • registra prostorskih enot,
 • katastra stavb,
 • zemljiškega katastra,
 • registra nepremičnin,
 • zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
 • evidence modelov vrednotenja,
 • evidence trga nepremičnin,
 • razdelitve kart na mreže listov in
 • geolokacijskih datotek ortofotov.

Ortofote za večja območja, podatke iz evidence trga nepremičnin in podatke zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin, ki vsebujejo osebne podatke (podatke o lastnikih), lahko še vedno pridobite na podlagi izpolnjenega obrazca za naročilo digitalnih geodetskih podatkov, če je za to izkazana zakonska podlaga. Več o tem na zavihku Naročilo podatkov.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava