Dostop do podatkov

Dostop do podatkov

Dostop do podatkov

Na glavnem uradu in na območnih geodetskih upravah s pripadajočimi geodetskimi pisarnami lahko na podlagi obrazca za naročilo naročite naslednje geodetske podatke:

 • ortofote DOF050 za večja območja in DOF025,
 • podatke evidence trga nepremičnin,
 • podatke zemljiškega katastra s podatki o lastnikih,
 • podatke katastra stavb s podatki o upravljavcih in lastnikih in
 • podatke registra nepremičnin s podatki o upravljavcih in lastnikih.

Vsi ostali podatki iz geodetskih evidenc so prosto dostopni na zavihku Brezplačni podatki.

V zadnje stanje geodetskih podatkov lahko vpogledate prek:

 • javnega vpogleda,
 • osebnega vpogleda ali
 • vpogleda za registrirane uporabnike.

Za dostop do podatkov so uporabnikom na voljo tudi spletne storitve.

Podatki Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) imajo status informacij javnega značaja in so na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5. (priznanje avtorstva). Celotna licenca je dosegljiva na spletnem naslovu http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/si/legalcode. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakomur, da podatke iz evidenc GURS, nekomercialno in komercialno, uporablja pod pogojem navedbe vira podatkov.

Uporabnik podatkov se obvezuje, da bo pri vsaki objavi podatkov ali izdelkov zagotovil navedbo vira podatkov, ki obsega »Geodetska uprava Republike Slovenije, vrsta podatka in čas, na katerega se podatki nanašajo oziroma datum stanja zbirke podatkov«.

GURS zagotavlja podatke in storitve takšne kot so in izključuje kakršnokoli odgovornost v zvezi s kakovostjo podatkov in storitev:

•    ne odgovarja za vsebino, napake ali pomanjkljivosti podatkov in storitev;
•    ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi uporabniku neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe in/ali nepravilne interpretacije podatkov in informacij, ki so dostopni na njenih spletnih straneh oziroma si jih uporabnik lahko prenese iz njenih spletnih strani/aplikacij;
•    ne zagotavlja neprekinjene dostopnosti podatkov in storitev.

GURS ima pravico, da lahko kadarkoli spremeni strukturo podatkov in storitev dostopa ter splošne pogoje za njihovo uporabo, glede katerih bodo uporabniki obveščeni preko spletne strani www.e-prostor.gov.si.

Z uporabo podatkov ali storitev se uporabnik strinja z navedenimi pogoji uporabe. Pravica uporabe geodetskih podatkov nemudoma preneha, če uporabnik podatke obdeluje v nasprotju s splošnimi pogoji njihove uporabe.

Za naročilo digitalnih geodetskih podatkov:

 • ortofotov DOF050 za večja območja in DOF025,
 • podatkov evidence trga nepremičnin,
 • podatkov zemljiškega katastra s podatki o lastnikih,
 • podatkov katastra stavb s podatki o upravljavcih in lastnikih in
 • podatkov registra nepremičnin s podatki o upravljavcih in lastnikih

je potrebno izpolniti obrazec za naročilo in ga poslati na naslov, kjer želi uporabnik prevzeti podatke. Podatki so brezplačni.

Podatki o lastnikih – fizičnih osebah iz evidenc Katastra stavb, Zemljiškega katastra in Registra nepremičnin niso javni in se lahko izdajo le naročnikom, ki imajo zakonsko osnovo za pridobivanje teh podatkov.

Vsi ostali podatki iz geodetskih evidenc so že prosto dostopni na osnovnem zavihku Brezplačni podatki, vključno z grafičnimi in opisnimi podatki brez lastnikov iz zemljiškega katastra in katastra stavb ter z opisnimi podatki brez lastnikov iz registra nepremičnin. Postopoma pa bodo dodani tudi podatki evidence trga nepremičnin in ortofoti.

Reklamacija prevzetih digitalnih podatkov

Rok za reklamacijo prevzetih digitalnih podatkov je 8 dni od dneva prevzema.

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo in nasl.) ter Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), se geodetski podatki izdajajo kot informacije javnega značaja in so brezplačni.

Če nastanejo v zvezi s posredovanjem informacij javnega značaja materialni stroški (pri ponovni uporabi so to mejni stroški), jih Geodetska uprava Republike Slovenije zaračuna v skladu z enotnim stroškovnikom materialnih stroškov iz 17. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

 

Geodetske podatke iz zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin, evidence trga nepremičnin in ortofote lahko uporabniki pridobijo:

 • na Glavnem uradu Geodetske uprave v Oddelku za izdajanje podatkov, 
 • na območnih geodetskih upravah s pripadajočimi geodetskimi pisarnami.

Uradne ure in naslovi

Ostali podatki so dosegljivi na zavihku Brezplačni podatki.

OrtofotoSeznam vseh izdelanih listov DOF025 in leto snemanja (Vsi_datumi_DOF025_D96_nov_2018.xlsx)
Seznam vseh izdelanih listov DOF050 in datum snemanja  (Vsi_datumi_DOF050_D96_nov_2018.xlsx)
Seznam vseh izdelanih infrardečih listov DOF050IR in datum snemanja  (Vsi_datumi_DOF050IR_D96_nov_2018.xlsx)
Grafični prikaz zadnjega stanja vseh ortofotov  (DOF_stanje_NOV_2018.jpg)
Navodilo za uporabo geolokacijskih datotek za nov koordinatni sistem (DOF050_Navodilo_za_uporabo_novih_geolokacijskih_datotek.doc)
Zemljiški katasterStruktura datotek opisnih podatkov in šifranti zemljiškega katastra (Opis strukture podatkov v izmenjevalnih datotekah ZK_7_0.pdf)
Obvestila glede podatkov v zemljiškem katastru (Obvestila_ZK.pdf)
Struktura grafičnih podatkov zemljiškega katastra (Opis strukture graficnih podatkov ZK.pdf)
Struktura izvoza podatkov o zemljiško katastrskih točkah (Opis_strukture_ZK_tock.pdf)
Kataster stavbFormat izmenjevalnih datotek katastra stavb (KS_format_14.pdf)
Register nepremičninStruktura podatkov v ASCII formatu (REN_struktura_ASCII.pdf)
Evidenca trga nepremičninOpis strukture podatkov ETN (Opis_strukture_ETN4_V8.pdf)
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava