Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Dostop do podatkov

Spletne storitve

Spletne storitve

Uporabnikom omogočamo dostop do podatkov preko spletnih servisov, narejenih na osnovi standardov OGC konzorcija (Open Geospatila consortium) ter INSPIRE skladne spletne storitve na osnovi specifikacij INSPIRE.

Podprti so:

  • spletni servisi za kataloške storitve (CSW), ki vrača metapodatkovne informacije o podatkih in storitvah;
  • spletni kartografski servisi (WMS in WMTS), ki vrača kartografsko oblikovan prikaz podatkov na podlagi opredeljenih stilov. Strežnik WMS kartografski prikaz pripravlja dinamično, v realnem času na podlagi podanih parametrov in shranjenih stilov za prikaz vsebine. Strežnik  WMTS pa vrača že predhodno pripravljene kartografske prikaze z vnaprej določenimi stili in v vnaprej določenem koordinatnem sistemu ter
  • objektni spletni strežnik (WFS) vrača vektorske in opisne podatke v realnem času glede na podane parametre.

Strežniki vračajo prostorske podatke v opredeljenem koordinatnem sistemu in projekciji. Za uporabo v GIS sistemih, smo pri European Petroleum Survey Group (EPSG) registrirali obstoječi koordinatni sistem D48/GK ter novi D96/TM koordinatni ravninski sistem pod naslednjimi EPSG kodami:

  • Obstoječi koordinatni sistem SI-D48/GK je registriran pod EPSG kodo 3912
  • Novi koordinatni sistem SI-D96/TM je registriran pod EPSG kodo 3794

EPSG kode uporablja večina GIS orodij, natančnost transformacij je omejena s splošnimi parametri in je primerna le za splošne GIS procese. Več o državnem koordinatnem sistemu si lahko preberete na portalu e-Prostor

Več o EPSG parametrih in transformaciji si lahko preberete tudi in v tem članku.

Informacije o OGC spletnih servisih so dostopne na spletu, nekaj povezav pa lahko najdete tudi tu:

Javno dostopni spletni servisi

Uporabnikom so brez prijave in registracije dostopni javni spletni strežniki. Pri uporabi podatkov in storitev je potrebno upoštevati splošne pogoje uporabe geodetskih podatkov Geodetske uprave RS.

Javni spletni strežniki so nameščeni v okviru centralne računalniške infrastrukture Ministrstva za javno upravo in Geodetska uprava RS ne jamči neprestane razpoložljivosti.  

Primer razpoložljivosti javnega kartografskega spletnega strežnika je dostopen na tem naslovu

Seznam razpoložljivih javnih strežnikov:

Povezave na posamezne servise znotraj strežnikov so objavljene v metapodatkovnem sistemu in v sistemu za prenos odprtih podatkov e-Geodetski podatki

 

Spletni strežniki v privatnem HKOM omrežju

Prosto dostopni strežniki

Znotraj državnega hitrega komunikacijskega omrežja – HKOM (Intranet državnih organov), so uporabnikom prosto, brez registracije, na voljo naslednji kartografski spletni strežniki:

 

Strežniki s prijavo

Za potrebe povezovanju informacijskih sistemov (G2G) so na podlagi predhodne registracije dostopni strežniki za katere Geodetska uprava RS zagotavlja razpoložljivost ter uporabniško podporo. Nabor strežnikov obsega standardne OGC (WMS, WMTS, WFS) strežnike in prirejene WFS strežnike. 

Spletni strežniki WFS omogočajo on-line poizvedovanje v zadnje vpisano stanje evidenc s katerimi upravlja Geodetska uprava RS in pri določenih vsebinah tudi prenos sprememb podatkov.

Dostop do osebnih podatkov je omogočen le subjektom, ki imajo ustrezno zakonsko podlago in na podlagi predhodnega mnenja informacijskega pooblaščenca.

Pred uporabo strežnikov je potrebno izvesti predhodno registracijo in podpisati dogovor o souporabi servisov ter podatkov v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov (Uradni list RS, št. 25/2008 in 10/2011).

Identifikacija odjemalca je na osnovi digitalnega potrdila, pri čemer omogočamo uporabo digitalnih potrdil vseh, s strani državne uprave, priznanih overoviteljev (SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, POSTA-CA ali HALCOM). Priporočamo uporabo digitalnih potrdil za splošne nazive. 

Navodilo o načinu implementacije digitalnega potrdila lahko pridobite tukaj.

Spletni servisi, ki so na voljo registriranim uporabnikom v državnem omrežju:

Pred uporabo svetujemo, da se seznanite z vsebinami podatkov, kot so opisane na portalu e-prostor ali se obrnete na nas s svojimi poslovnimi zahtevami.

Pri uporabi je potrebno upoštevati splošne pogoje uporabe geodetskih podatkov Geodetske uprave RS.

Postopek registracije

  • pridobite spletno kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga izdaja SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, POSTA-CA ali HALCOM. Priporočamo uporabo digitalnih potrdil za splošne nazive;
  • izpolnite zahtevek za registracijo za dostop do podatkov Geodetske uprave preko spletnih servisov ter ga pošljite na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana oziroma skeniranega na elektronski naslov gurs@assist.si. Zahtevku obvezno priložite točen seznam spletnih servisov, do katerih želite dostop;
  • na podlagi zahtevka vam pošljemo račun za stroške registracije. Stroške registracije opredeljuje 10. člen pravilnika, ki pravi, da za registracijo plača uporabnik tarifo v višini 75 eurov in davek na dodano vrednost. Registracija je za organe državne uprave in pravosodne organe brezplačna;
  • po plačilu računa, vam omogočimo testni dostop do podatkov preko spletnih servisov o čemer po elektronski pošti obvestimo kontaktno osebo;
  • sledi podpis dogovora o uporabi omrežnih storitev prenosa podatkov. Osnutek dogovora si lahko ogledate tukaj.

Zainteresiranim omogočamo, za namen razvoja e-storitve, tudi testiranje spletnih servisov za določeno razvojno obdobje. Več o tem si preberite tukaj.

 

Primeri klicev servisov spletnih strežnikov

Kataloški servisi (CSW), primer GET klica:


Objektni servis WFS, javni servis, primer GET klica:
Pri javnih servisih lahko uporabljamo standardne OGC parametre klica z upoštevanjem morebitnih omejitev posameznih upravljavcev vsebin oz. servisov. Omejitve so vpisane v opis zmogljivosti strežnika oz. pri posameznem servisu.

 
WMS javni servis, primeri GET klica:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava