Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Dostop do podatkov

Razvojno obdobje

Razvojno obdobje

Da pa bi potencialnim ponudnikom storitev omogočili seznanitev z vsebinsko-tehnološkimi možnostmi uporabe spletnih servisov Geodetske uprave, ter z namenom pospešitve informacijske družbe v RS, omogočamo zainteresiranim subjektom uporabo spletnih servisov Geodetske uprave pod naslednjimi  pogoji:

 1. Servisi so nameščeni v realnem produkcijskem okolju in odražajo dejansko zmožnost uporabe storitev v realnem času.
 2. Za uporabo servisov je potrebna identifikacija s spletnim digitalnim potrdilom in avtorizacija pravnega subjekta (v nadaljevanju partner) v varnostni shemi GURS.
 3. Vsak partner lahko pridobi za dobo 6 mesecev razvojni dostop do spletnih objektnih in kartografskih servisov GURS, za namen razvoja e-storitev (razvojno obdobje).
 4. Razvojno obdobje se lahko na zahtevo partnerja podaljša za dodatnih 6 mesecev.
 5. Pred pričetkom uporabe servisov v razvojnem obdobju pokrije partner stroške registracije v varnostni shem GURS za obdobje 12 mesecev v višini  75€ + DDV.
 6. Za čas razvojnega obdobja partner podpiše izjavo o uporabi servisov in podatkov.
 7. Po obdobju 6 mesecev, če partner ne zaprosi za podaljšanje oz. po največ 12 mesecih se razvojno obdobje avtomatsko zaključi.
 8. Razvojno obdobje se lahko predčasno zaključi tudi na zahtevo partnerja, zaradi višje sile ali zaradi zlorabe določil glede uporabe podatkov in servisov s strani partnerja.
 9. GURS  lahko v primeru  suma zlorabe  partnerju  začasno onemogoči  uporabo servisov do razjasnitve okoliščin oz. v primeru ugotovljene zlorabe odvzame dostop do servisov.
 10. V primeru, da želi partner po preteku 12 mesecev ponovno pridobiti razvojno obdobje ponovno vplača stroške registracije.
 11. V času razvojnega obdobja  partner ne sme komercialno izkoriščati dodeljenih servisov in preko servisov pridobljenih podatkov, kar partner potrdi z izjavo. Podatki in storitve bodo uporabljeni za potrebe razvoja, šolanja, testiranja ter predstavitve morebitnih  potencialnih storitev.
 12. V času razvojnega obdobja  se partner  pri objektnih servisih in prenosu podatkov omeji na, v dogovoru definirani prostorski  obseg  podatkov, ki obsega:
  a. Za podatke, ki so vezani na katastrske občine  (katastri, REN) do dve katastrski občini
  b. Za ostale podatke prostorski obseg  cca 10x10km
 13. Za kartografske servise  je prostorski obseg celotna država.
 14. Za razvojno obdobje partner ne more pridobiti servisov za dostop do osebnih podatkov.
 15. GURS bo partnerju v času razvojnega obdobja nudil pomoč glede uporabe storitev in podatkov  v duhu dobrega sodelovanja v okviru  zmožnosti lastnih razpoložljivih virov in glede tega napram partnerju  v razvojnem obdobju nima specifičnih dogovorjenih obveznosti.
 16. GURS bo  partnerju v času razvojnega obdobja  nudil obstoječo dokumentacijo in informacije kot so in ni dolžan partnerju pripravljati posebnih in specifičnih dokumentacij ter informacij.
 17. GURS in partner se strinjata, da bosta v razvojnem okolju pridobljene izkušnje, pripombe, priporočila, morebiti nastalo dokumentacijo, dobro/slabo prakso ipd... glede uporabe servisov in podatkov  prosto dostopno ponudila tudi drugim zainteresiranim partnerjem.
 18. Po zaključku razvojnega obdobja lahko partner in GUR S skleneta pogodbo  o prenosu in uporabi elektronske storitve prevzemanja geodetskih podatkov za pridobitni namen.
 19. Vsi dostopi se beležijo.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava