Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Dostop do podatkov

Vpogledi v podatke

Vpogledi v podatke

Seznanitev s stanjem v prostoru je možna z različnimi spletnimi vpogledi. Različne vrste vpogledov so namenjene vpogledom v različne podatke, za različne namene ter za različne vrste uporabnikov.

Geodetska uprava je na Ministrstvu za javno upravo vzpostavila distribucijsko okolje geodetske službe, namenjeno vpogledu podatkov. V distribucijskem okolju se nahajajo podatki zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin, registra prostorskih enot z ulicami in hišnimi številkami, podatki geodetskih točk, zemljepisnih imen, zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture ter načrti in karte v digitalni obliki.

Geodetska uprava omogoča vpogled v geodetske podatke v distribucijskem okolju na več načinov (dostop do podatkov):

Osebni vpogled v podatke o lastnih nepremičninah omogoča posamezniku brezplačen vpogled v grafične in opisne podatke o nepremičninah, ki so v njegovi lasti in kot take vodene v geodetskih evidencah.

Pri javnem vpogledu v podatke Geodetske uprave Republike Slovenije dobi uporabnik podrobnejše podatke o nepremičninah, poleg tega pa tudi vpogled v druge podatke Geodetske uprave in nekaterih drugih upravljavcev. Pri javnem vpogledu uporabnik lahko išče nepremičnine po šifri ali imenu katastrske občine, parcelni številki, številki stavbe ali naslovu. Omogočeno je tudi iskanje po identifikatorju GJI, po registru zemljepisnih imen ter preko grafike.

Največ možnosti omogoča vpogled v podatke o nepremičninah za registrirane uporabnike. Za vpogled v geodetske podatke uporabnik ne potrebuje lastnih programov, pač pa lahko uporablja posebne rešitve – vpogledovalnik v geodetske podatke PREG.

Vpoglede v geodetske podatke ureja Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov (Uradni list RS, št. 25/08 in 10/11).

Osebni vpogled v podatke o lastnih nepremičninah omogoča posamezniku brezplačen vpogled v grafične in opisne podatke o nepremičninah, ki so v njegovi lasti in kot take vodene v geodetskih evidencah.

S pomočjo osebnega vpogleda lahko vsakdo, ob izkazu identitete z ustreznim digitalnim spletnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, POSTA-CA ali HALCOM) ali mobilno identiteto smsPASS, vpogleda v podatke o lastnih nepremičninah, ki jih vodi Geodetska uprava. S tem lahko uporabnik preveri pravilnost vpisanih podatkov ter se ob morebitnih ugotovljenih pomanjkljivostih obrne na eno izmed enot Geodetske uprave.

Osebni vpogled v podatke o lastnih nepremičninah

 

Javni vpogled v podatke Geodetske uprave Republike Slovenije je enostaven vpogled v podatke Geodetske uprave in nekaterih drugih upravljavcev.
Vpogled v aktualne cene nepremičnin pa omogoča vpogled v sklenjene kupoprodajne in najemne pravne posle z nepremičninami.

Preko javnega vpogleda je omogočen vpogled v zadnje stanje podatkov in je brezplačen ter na voljo vsem uporabnikom.

Javni vpogled v podatke Geodetske uprave Republike Slovenije

Preko iskalnika, ki omogoča enostavno splošno ali napredno iskanje, je možno vpogledati v opisne in grafične podatke zbirk, ki jih vodi Geodetska uprava in nekateri drugi upravljavci. V grafičnem vpogledovalniku si uporabnik lahko sam vklaplja in izklaplja različne pregledne sloje, glede na tematiko, ki ga zanima. Grafični prikaz je dopolnjen s funkcijami merjenja razdalj, priprave slike za tiskanje in identifikacije posamezne nepremičnine.

Vpogled v aktualne cene nepremičnin

Na podlagi izbranega obdobja, vrste nepremičnine in grafičnega okna se nam prikažejo osnovni podatki: predmet posla po vrsti nepremičnin, ki jih je posel vključeval, skupna pogodbena cena posla ter površine in leto izgradnje nepremičnin.

Vpogled za registrirane uporabnike je namenjen pravnim osebam ter fizičnim osebam, registriranim za opravljanje dejavnosti. Prav tako je namenjen vsem osebam, ki imajo s strani države podeljeno licenco (sodni cenilci, detektivi, nepremičninski agenti, ipd.). Omejitev glede vrste vaše dejavnosti ni, vsaka organizacija, ki ima interes, lahko dostopa do geodetskih podatkov. Edina omejitev pri vpogledu je omejitev pri dostopu do osebnih podatkov v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin. Dostop do osebnih podatkov je potrebno izkazati z zakonsko pravico. Če ima organizacija zakonsko pravico dostopa do osebnih podatkov potem lahko zaposleni, ki pri svojem delu potrebujejo osebne podatke, dobijo tovrstne pravice.

Registrirani uporabniki imajo na voljo več vrst podatkov ter več vrst iskanj po podatkih, v primerjavi z javnim ali osebnim vpogledom.

Vpogled za registrirane uporabnike je omogočen preko aplikacije PREG, ki deluje kot vsaka spletna aplikacija, kar pomeni, da po zaključku registracije lahko takoj začnete z uporabo aplikacije.

Aplikacija PREG vam omogoča vpogled v naslednje vrste podatkov:

 • zemljiški kataster,
 • kataster stavb,
 • register nepremičnin,
 • geodetske točke,
 • register prostorskih enot,
 • register zemljepisnih imen,
 • zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture ter
 • načrte in karte.

Postopek registracije in zahtevek za registracijo je objavljen tukaj.

Registrirani uporabniki so:

 • poslovni subjekti (pravne osebe, samostojni podjetniki, notarji, cenilci ipd.), ki želijo vpogledovati v podatke o nepremičninah;
 • geodetska podjetja, ki imajo po zakonu pravico opravljati geodetsko dejavnost in želijo dostopati do aplikacij in podatkov;
 • državna uprava in notarji, ki imajo po zakonu pravico izdajati potrdila iz zbirk geodetskih podatkov;
 • lokalne skupnosti ter javna uprava, ki želijo preko spletnih strani prevzemati geodetske podatke;
 • lastniki gospodarske javne infrastrukture ter izdelovalci elaboratov.

Postopek registracije:

 • vsak uporabnik mora imeti spletno kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga izdaja SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, POSTA-CA ali HALCOM;
 • izpolnite ustrezen zahtevek za registracijo organizacije in uporabnikov ter ga pošljite na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana oziroma skeniranega na elektronski naslov gurs@assist.si;
 • na podlagi zahtevka vašim uporabnikom omogočimo dostop ter kontaktno osebo organizacije po elektronski pošti obvestimo o dodeljenem uporabniškem imenu, geslu in spletnem naslovu aplikacije.

 Zahtevki za registracijo:

Ukinitev pravic:

Več o aplikacijah:


OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO ČLENU 13 SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (angl. GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava