Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Dostop do podatkov

Dostop do podatkov

Dostop do podatkov

Na glavnem uradu in na območnih geodetskih upravah s pripadajočimi geodetskimi pisarnami lahko na podlagi obrazca za naročilo naročite naslednje geodetske podatke:

 • ortofote DOF050 za večja območja, DOF025 in DOF050 infrardeči,
 • podatke evidence trga nepremičnin s pogodbenimi strankami,
 • podatke zemljiškega katastra s podatki o lastnikih,
 • podatke katastra stavb s podatki o upravljavcih in lastnikih in
 • podatke registra nepremičnin s podatki o upravljavcih in lastnikih.

Vsi ostali podatki iz geodetskih evidenc so prosto dostopni na zavihku Brezplačni podatki.

V zadnje stanje geodetskih podatkov lahko vpogledate prek:

 • javnega vpogleda,
 • osebnega vpogleda ali
 • vpogleda za registrirane uporabnike.

Za dostop do podatkov so uporabnikom na voljo tudi spletne storitve.

Podatki Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) imajo status informacij javnega značaja in so na voljo pod pogoji mednarodne licence Creative Commons 4.0. (priznanje avtorstva). licenca je dosegljiva na spletnem naslovu creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sl. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakomur, da podatke iz evidenc GURS, nekomercialno in komercialno, uporablja pod pogojem navedbe vira podatkov. Dovoljeno je tako deljenje kot predelovanje podatkov.

Uporabnik podatkov se obvezuje, da bo pri vsaki objavi podatkov ali izdelkov zagotovil navedbo vira podatkov, ki obsega »Geodetska uprava Republike Slovenije, vrsta podatka in čas, na katerega se podatki nanašajo oziroma datum stanja zbirke podatkov«.

GURS zagotavlja podatke in storitve takšne kot so in izključuje kakršnokoli odgovornost v zvezi s kakovostjo podatkov ali storitev:

•    ne odgovarja za vsebino, napake ali pomanjkljivosti podatkov in storitev;

•    ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi uporabniku neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe in/ali nepravilne interpretacije podatkov in informacij, ki so dostopni na njenih spletnih straneh oziroma si jih uporabnik lahko prenese iz njenih spletnih strani/aplikacij;

•    ne zagotavlja neprekinjene dostopnosti podatkov in storitev.

GURS ima pravico, da lahko kadarkoli spremeni strukturo podatkov in storitev dostopa ter splošne pogoje za uporabo, glede katerih bodo uporabniki obveščeni preko spletne strani https://www.e-prostor.gov.si.

Z uporabo podatkov ali storitev se uporabnik strinja z navedenimi pogoji uporabe. Pravica uporabe geodetskih podatkov nemudoma preneha, če uporabnik podatke obdeluje v nasprotju s splošnimi pogoji njihove uporabe.

Za naročilo digitalnih geodetskih podatkov:

 • ortofotov DOF050 za večja območja, DOF025 in DOF050 infrardeči,
 • podatkov evidence trga nepremičnin s pogodbenimi strankami,
 • podatkov zemljiškega katastra s podatki o lastnikih,
 • podatkov katastra stavb s podatki o upravljavcih in lastnikih in
 • podatkov registra nepremičnin s podatki o upravljavcih in lastnikih

je potrebno izpolniti obrazec za naročilo in ga poslati na naslov, kjer želi uporabnik prevzeti podatke. Podatki so brezplačni.

Podatki o lastnikih – fizičnih osebah iz evidenc Katastra stavb, Zemljiškega katastra in Registra nepremičnin in podatki o pogodbenih strankah iz Evidence trga nepremičnin niso javni in se lahko izdajo le naročnikom, ki imajo zakonsko osnovo za pridobivanje teh podatkov.

Vsi ostali podatki iz geodetskih evidenc so že prosto dostopni na osnovnem zavihku Brezplačni podatki, vključno z grafičnimi in opisnimi podatki brez lastnikov iz zemljiškega katastra in katastra stavb, z opisnimi podatki brez lastnikov iz registra nepremičnin ter z opisnimi podatki brez pogodbenih strank iz evidence trga nepremičnin. Možen je tudi prenos ortofotov po posameznem listu.

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo in nasl.) ter Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), se geodetski podatki izdajajo kot informacije javnega značaja in so brezplačni.

Če nastanejo v zvezi s posredovanjem informacij javnega značaja materialni stroški (pri ponovni uporabi so to mejni stroški), jih Geodetska uprava Republike Slovenije zaračuna v skladu z enotnim stroškovnikom materialnih stroškov iz 17. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

 

Geodetske podatke iz zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin, evidence trga nepremičnin in ortofote lahko uporabniki pridobijo:

 • na Glavnem uradu Geodetske uprave v Oddelku za izdajanje podatkov, 
 • na območnih geodetskih upravah s pripadajočimi geodetskimi pisarnami.

Uradne ure in naslovi

Ostali podatki so dosegljivi na zavihku Brezplačni podatki.

OrtofotoSeznam vseh izdelanih listov DOF025 in leto snemanja (Vsi_datumi_DOF025_D96_nov_2021.xlsx)
Seznam vseh izdelanih listov DOF050 in datum snemanja  (Vsi_datumi_DOF050_D96_nov_2021.xlsx)
Seznam vseh izdelanih infrardečih listov DOF050IR in datum snemanja  (Vsi_datumi_DOF050IR_D96_nov_2021.xlsx)
Grafični prikaz zadnjega stanja vseh ortofotov  (DOF_stanje_2021_november.jpg)
Navodilo za uporabo geolokacijskih datotek za nov koordinatni sistem (DOF050_Navodilo_za_uporabo_novih_geolokacijskih_datotek.doc)
Zemljiški katasterStruktura datotek opisnih podatkov in šifranti zemljiškega katastra (Opis_strukture_podatkov_v_izmenjevalnih_datotekah_ZK_7_1.docx)
Obvestila glede podatkov v zemljiškem katastru (Obvestila_ZK.pdf)
Struktura grafičnih podatkov zemljiškega katastra (Opis strukture graficnih podatkov ZK.pdf)
Struktura izvoza podatkov o zemljiško katastrskih točkah (Opis_strukture_ZK_tock_V11.doc)
Kataster stavbFormat izmenjevalnih datotek katastra stavb (KS_format_15.pdf)
Register nepremičninStruktura podatkov v ASCII formatu (REN_struktura_ASCII.doc)
Evidenca trga nepremičninStruktura opisnih podatkov ETN (Opis_strukture_ETN4_V10.doc)
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava