Integriran okvir za geoprostorske informacije

Za dostop do nadaljnje vsebine kliknite na izbrani gumb!
Integriran okvir za geoprostorske informacije (IGIF) zagotavlja osnovo in vodilo za razvoj, integracijo, krepitev in maksimiranje upravljanja geoprostorskih informacij in povezanih virov v vseh državah. Državam bo pomagal premostiti geoprostorski digitalni razkorak in zagotoviti socialno-gospodarsko blaginjo.
IGIF sestavljajo trije dokumenti, ki so med seboj povezani:
  1. del: Celovit strateški okvir
  2. del: Izvedbeni priročnik in
  3. del: Akcijski načrt na ravni države.
Trije deli sestavljajo izčrpen integriran okvir za geoprostorske informacije, ki služi potrebam države pri obravnavanju gospodarskih, socialnih in okoljskih dejavnikov; ki so odvisne od informacij o lokaciji v nenehno spreminjajočem se svetu. Izvedbeni priročnik uporabniku sporoča, kaj je potrebno za vzpostavitev, izvajanje, krepitev, izboljšanje in/ali vzdrževanje nacionalnega sistema in zmogljivosti upravljanja geoprostorskih informacij.
IGIF se osredotoča na informacije o lokaciji, ki so integrirane z vsemi drugimi pomembnimi podatki za reševanje družbenih in okoljskih problemov, deluje kot katalizator gospodarske rasti in priložnosti ter za razumevanje in izkoriščanje razvojnih prednostnih nalog države in ciljev trajnostnega razvoja.