Na karti je prikazanih 16 postaj omrežja Signal v Sloveniji in tiste postaje na območju Avstrije, Madžarske in hrvaške, ki so tudi vključene v to omrežje