Slika prikazuje načrt območij izdelave ortofotov v naslednjih letih