Slika, ki prikazuje trenutno pokritost Slovenije s topografskimi podatki in leto zajema posameznega lista