Informacije

Javni vpogled

Javni vpogled

 • V javnem vpogledu v podatke o nepremičninah mi javi napako: "Formo ste poklicali z napačnimi parametri". Kaj naj naredim?

  Problem je v tem, da uporabnik v tem primeru za dostop v aplikacijo uporablja kako bližnjico neposredno v vpogledovalnik. Uporabnik mora v aplikacijo vedno iti preko vstopne strani www.e-prostor.gov.si, saj v nasprotnem primeru pride do tovrstne napake. Za vstop uporabljajte začetno stran in sistem bi moral delovati brezhibno.

 • Kdo lahko dostopa do javnega vpogleda?

  Do javnega vpogleda lahko dostopa vsak, ki ima omogočen dostop do interneta. Spletna aplikacija deluje z naslednjimi brskalniki: Internet Explorer 7.0+, Mozilla 3.0+ in Crome 2.0+.

  Za iskanje je potrebno poznati osnovni identifikator nepremičnine (katastrska občina, številka parcele, stavbe, dela stavbe, stanovanja ali naslov).

 • Kateri podatki so dostopni preko javnega vpogleda v podatke o nepremičninah?

  Preko javnega vpogleda lahko vpogledate v podatke, ki jih Geodetska uprava Republike Slovenije vodi v:

  • zemljiškem katastru,
  • katastru stavb,
  • registru nepremičnin,
  • registru prostorskih enot in
  • zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture.

  V vpogledu v podatke evidence trga nepremičnin pa lahko vidite sklenjene kupoprodajne pravne posle z nepremičninami.

 • Ali je možno videti sliko parcel v javnem vpogledu?

  Da, pri podatkih o parceli kliknite na ikono grafični prikaz, s katero prikličete prikaz parcele.

 • Ali lahko v javnem vpogledu pridobim potrdilo Prikaz parcele (mapno kopijo)?

  Ne, za Prikaz parcele v obliki potrdila se morate oglasiti na najbližji Območni geodetski upravi ali geodetski pisarni oz. Upravni enoti. Lahko pa preko javnega vpogleda prikličete grafični prikaz, na katerem je na podlagi ortofoto načrta prikazana parcela.

 • Ali lahko vidim sliko svoje hiše v javnem vpogledu?

  Da, vašo hišo najdete preko naslova ali katastrske občine in številke stavbe in preko nje odprete grafični prikaz, na katerem lahko vidite vašo hišo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava