Informacije

Splošna vprašanja o vpogledih v podatke

Splošna vprašanja o vpogledih v podatke

 • Če imam težave, kdo mi lahko pomaga?

  Pomoč in informacije so dostopni tukaj.

 • Ali je vpogled v podatke brezplačen?

  Vsi načini dostopa do podatkov so brezplačni (javni vpogled, osebni vpogled, vpogled za registrirane uporabnike), za nekatere pa potrebujete digitalno spletno potrdilo.

 • Kakšen je spletni naslov portala Prostor za vpogled v geodetske podatke?

 • Kakšen način vpogleda v podatke je možen?

  Geodetska uprava omogoča naslednje načine vpogleda v geodetske podatke:

  • javni vpogled v podatke o nepremičninah,
  • vpogled v podatke o nepremičninah v lasti posamezne osebe (osebni vpogled),
  • vpogled v podatke za registrirane uporabnike,
  • javni vpogled v evidenco trga nepremičnin.
 • Katere vrste podatkov so dostopne preko spleta?

  Preko spletnih vpogledovalnikov so dostopne naslednje vrste podatkov:

  • zemljiški kataster (površina, raba, lastništvo, …), 
  • kataster stavb (površina, višina, namembnost, …), 
  • register prostorskih enot (upravna enota, občina, naselje, ulica, pošta, naslov, …), 
  • geodetske točke (koordinate, oznaka, red, topografija, …), 
  • podatki o evidenci trga nepremičnin (cena, površina, datum, …), 
  • zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ceste, komunalni vodi,...).

  Omenjeni podatki so dostopni v opisni in grafični obliki.

 • Ali so podatki, dostopni preko vpogledovalnika, uradni?

  Podatki, ki so dostopni preko spleta, so zadnji uradni podatki o nepremičninah, ki jih vodi in vzdržuje Geodetska uprava RS. Vse spremembe na nepremičninah, ki se dogodijo zaradi uradnih postopkov (parcelacije, menjave, ipd.), so vidne v vpogledovalniku po uradnem zaključku postopkov. Podatki o lastništvu se prevzemajo s strani vrhovnega sodišča (zemljiške knjige), kar pomeni, da se lahko pojavi večji časovni zamik med končanjem uradnega postopka in objavo spremenjenega podatka v vpogledovalniku.

  Časovni zamik prevzema podatkov iz zemljiške knjige je odvisen od posamezne enote zemljiške knjige in lahko znaša do več mesecev.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava