Informacije

Vpogled za registrirane uporabnike

Vpogled za registrirane uporabnike

 • Ali se lahko pri izdelavi potrdila (načrt parcele) iz aplikacije PREG za Upravne enote spreminja merilo, ali je to fiksno določeno?

  Merilo določi sistem sam na sledeč način:

  • največje merilo, kjer je vidna celotna izbrana parcela,
  • merilo je zaokroženo na 250 in je lahko 1 : 250, 1 : 500, 1 : 750 ali 1 : 1.000.
 • Kje lahko preberem 13-mestno serijsko številko mojega certifikata? (FireFox 3.0)

  V Firefoxu greste na Tools (Orodja) -> Options (Možnosti). V oknu, ki se odpre, nato kliknete na gumb Advanced, ter greste na zavihek Encryption. Tam kliknete na gumb View Certificates. Nato dvakrat kliknete na certifikat in odpre se novo okno. Nato greste na zavihek Details (Podrobnosti) ter nato kliknete na polje Subject (Subjekt). Serijska številka se izpiše v spodnjem oknu, je 13-mestna koda iz samih številk, v primeru Sigen-CA se po vsej verjetnosti začne z 246....

 • Ali je možno sloj zemljiškega katastra izvoziti v drug program, oziroma kje dobim podatke, katere bi lahko uvozil npr. v AutoCAD in podobne programe?

  Iz aplikacije PREG to ni možno, saj sistem tega ne predvideva.

  Predlagamo vam, da se obrnete na Geodetsko upravo Republike Slovenije na Zemljemerski ulici 12 v Ljubljani, kjer lahko pridobite podatke.

  Več o načinu naročanja si preberite pod poglavjem Dostop do podatkov -> Naročanje podatkov.

 • Ali se da v PREG-u dobiti množičen izpis za več parcel naenkrat?

  Ne. Najhitreje je, da uporabite grafiko in poizvedujete po sloju zemljiškega katastra, ter poizvedujete po sloju Parcelni deli tako, da klikate na parcele v grafiki. Odpre se vam okno, kjer vam izpiše podatke o parceli, katere si nato shranite/kopirate/izpišete. Ni pa možno dobiti izpisa za več parcel naenkrat v tabelarični obliki.

 • Osebni podatki, kaj je to, kakšne so omejitve pri uporabi?

  Osebni podatki se nahajajo v zemljiškem katastru in katastru stavb. Gre za podatke o lastništvu zemljišč in objektov. Ker je po Zakonu o varovanju osebnih podatkov vsako pridobivanje takšnih podatkov nadzorovano, morate obvezno izkazati zakonsko pravico za iskanje po osebnih podatkih. Primer: če imate zakonsko pravico za iskanje po osebnih podatkih, potem lahko v vpogledovalniku PREG pridobite lastninski list osebe, ali pa posestni list. V primeru, da te pravice nimate, še vedno lahko pridobite podatke o lastništvu posameznega zemljišča, ne morete pa do podatkov o vseh zemljiščih ene osebe. Zakonska pravica vpogleda v osebne podatke je v večini primerov navedena v zakonih, ki so podlaga za izvajanje določene dejavnosti (za geodete: ZEN).

 • Rad bi spremenil vrsto vpogleda v podatke za svoje sodelavce. Kako to naredim?

  Postopek za spremembo vpogleda je podoben kot pri prvi registraciji:

  • pošljete Zahtevek za pridobitev uporabniškega imena in gesla za vpogled v podatke o nepremičninah in označite vse vrste podatkov do katerih želite dostop,
  • o uveljavljeni spremembi vpogleda obvestimo kontaktno osebo organizacije.

  Zahtevek je na voljo tukaj.

 • Kako postanem registriran uporabnik aplikacije PREG?

  Podrobne informacije o postopku registracije uporabnikov so na voljo tukaj.

 • Kje pridobim primeren računalniški program z licenco?

  Edini program, ki vam omogoča vpogled v podatke je vpogledovalnik PREG. Vpogledovalnik deluje kot spletna aplikacija in ga ni potrebno posebej nameščati. Dosegljiv je na spletni strani prostor.gov.si/preg/index.htm.

  Osnovne zahteve za delovanje so naslednje:

  • MS Windows 98 ali novejši,
  • Brskalnik MS Internet Explorer 5.5 (ali novejši), Mozilla Firefox 1.0 (ali novejši),
  • Java navidezni stroj za prikaz grafike, www.java.com.

  Prav tako kot uporaba podatkov, je tudi uporaba programa PREG brezplačna.

 • Kje lahko dobim obrazec za registracijo?

  Vsi obrazci se nahajajo tukaj.

 • Kako dobim uporabniško ime in geslo za dostop do podatkov?

  Uporabniško ime in geslo vam, na podlagi zahtevka, določi Geodetska uprava Republike Slovenije, potem ko ugotovi, da izpolnjujete vse potrebne pogoje za dostop do podatkov. O podatkih za uspešno prijavo v vpogledovalnik vas obvestimo po elektronski pošti.

  Začetno geslo je enako njegovemu uporabniškemu imenu. Uporabnik ga v polje za geslo vpiše z malimi tiskanimi črkami. Ob prvi prijavi naj geslo zamenja.

 • Kakšno digitalno potrdilo potrebujem?

  Digitalno potrdilo je elektronska osebna izkaznica s pomočjo katere se identificirate v spletu. Po Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu je elektronski podpis, ki ga naredite s svojim spletnim potrdilom, enakovreden lastnoročnemu podpisu.

  Spletna potrdila se uporabljajo pri identificiranju uporabnika na spletu, npr. pri uporabi storitev e-uprave (oddaja dohodnine, pridobitev podatkov iz matične knjige, …).

  Če ste oseba iz državne ali javne uprave, potem pridobite potrdilo od overitelja SIGOV-CA. V primeru možnosti dostopa do omrežja HKOM (državno komunikacijsko omrežje) vam ni potrebno pridobivati spletnega potrdila.

  Če ste pravna ali fizična oseba, pridobite potrdilo od overitelja SIGEN-CA (za potrebe dostopa do geodetskih podatkov je potrebno pridobiti spletno potrdilo za zaposlene pri poslovnih subjektih). 

  Poleg navedenih, delujejo za poslovne subjekte tudi potrdila, ki jih izdajajo Nova Ljubljanska banka d.d, Pošta Slovenije d.o.o. in Halcom d.d..

  Povezave do vseh ponudnikov so dostopne tukaj.

  Čas pridobivanja potrdila je odvisen od trenutne zasedenosti certifikatskega ponudnika, vendar po naših izkušnjah ne presega 10 delovnih dni.

  Strošek pridobitve potrdila je odvisen od posameznega ponudnika, zato se za ta podatek obrnite na spletno stran ponudnika.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava