Informacije

Zbirni kataster GJI-Vnos in prevzem elaboratov

Zbirni kataster GJI-Vnos in prevzem elaboratov

 • GJI - Kako lahko pregledujem shp podatke za potrebe GJI?

  Lahko jih pregledujete s pomočjo prosto dostopnih pregledovalnikov. Podajamo povezavo do programskega orodja TATUKGIS, ki ga lahko brezplačno pridobite na naslednjem naslovu:

  shop.tatukgis.com/downloads/DownloadList.aspx.

 • Kaj nam aplikacija omogoča?

  Aplikacija vam ponuja naslednje storitve:

  • izdelavo osnovnih datotek v XML formatu za sporočanje podatkov Geodetski upravi RS,
  • prevzem uveljavljenih elaboratov,
  • prevzem zadnjega stanja podatkov enega lastnika ali upravljavca.
 • Kako dobim uporabniško ime in geslo za dostop do podatkov?

  Uporabniško ime in geslo vam, na podlagi zahtevka, določi Geodetska uprava Republike Slovenije, potem ko ugotovi, da izpolnjujete vse potrebne pogoje za dostop do podatkov. O podatkih za uspešno prijavo v vpogledovalnik vas obvestimo po elektronski pošti.

  Začetno geslo je enako njegovemu uporabniškemu imenu. Uporabnik ga v polje za geslo vpiše z malimi tiskanimi črkami. Ob prvi prijavi naj geslo zamenja.

 • Kako postanem registriran uporabnik aplikacije GJI?

  Postopek za registracijo je sledeč:

  • pridobite spletno digitalno potrdilo,
  • pošljete nam zahtevek za pridobitev uporabniškega imena in gesla, na podlagi katerega vam določimo pravice za dostop do aplikacije.

  Dostop za registrirane uporabnike je namenjen lastnikom in upravljalcem gospodarske javne infrastrukture, npr: občinam, javnim podjetjem, telekomunikacijskim podjetjem, ipd.

 • Kje lahko dobim obrazce za registracijo?

  Obrazec za registracijo se nahaja tukaj.

 • Kakšno digitalno potrdilo potrebujem?

  Digitalno potrdilo je elektronska osebna izkaznica s pomočjo katere se identificirate v spletu. Po Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu je elektronski podpis, ki ga naredite s svojim spletnim potrdilom, enakovreden lastnoročnemu podpisu.

  Spletna potrdila se uporabljajo pri identificiranju uporabnika na spletu, npr. pri uporabi storitev e-uprave (oddaja dohodnine, pridobitev podatkov iz matične knjige, …).

  Če ste oseba iz državne ali javne uprave, potem pridobite potrdilo od overitelja SIGOV-CA. V primeru možnosti dostopa do omrežja HKOM (državno komunikacijsko omrežje) vam ni potrebno pridobivati spletnega potrdila.

  Če ste pravna ali fizična oseba, pridobite potrdilo od overitelja SIGEN-CA (za potrebe dostopa do geodetskih podatkov je potrebno pridobiti spletno potrdilo za zaposlene pri poslovnih subjektih). 

  Poleg navedenih, delujejo za poslovne subjekte tudi potrdila, ki jih izdajajo Nova Ljubljanska banka d.d, Pošta Slovenije d.o.o. in Halcom d.d..

  Povezave do vseh ponudnikov so dostopne tukaj.

  Čas pridobivanja potrdila je odvisen od trenutne zasedenosti certifikatskega ponudnika, vendar po naših izkušnjah ne presega 10 delovnih dni.

  Strošek pridobitve potrdila je odvisen od posameznega ponudnika, zato se za ta podatek obrnite na spletno stran ponudnika.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava