Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Izobraževanja

Izobraževanje geodetov po ZgeoD-1

Izobraževanje geodetov po ZgeoD-1

Letni program obveznega strokovnega izobraževanja

Strokovno izobraževanje geodetov, ki so vpisani v imenik geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije, se izvaja na podlagi letnega programa obveznega strokovnega izobraževanja, ki ga v skladu s tretjim odstavkom 16. člena Zakona o geodetski dejavosti – ZGeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/2010) in prvim odstavkom 2. člena Pravilnika o pogojih in postopkih za točkovanje, spremljanje, potrjevanje in evidentiranje obveznega strokovnega izobraževanja geodetov (Uradni list RS, št. 10/2011) sprejmeta Inženirska zbornica Slovenije in Geodetska uprava Republike Slovenije. V letnem programu obveznega strokovnega izobraževanja geodetov so določena področja strokovnih izobraževanj in teme v okviru teh področij.

Letni program strokovnega izobraževanja geodetov za leto 2018

Letni program strokovnega izobraževanja geodetov za leto 2017

Letni program obveznega strokovnega izobraževanja geodetov za leto 2016

Letni program obveznega strokovnega izobraževanja geodetov za leto 2015

Letni program obveznega strokovnega izobraževanja geodetov za leto 2014

Letni program obveznega strokovnega izobraževanja geodetov za leto 2013

 

Gradiva

Objavljena so gradiva, ki so bila predstavljena na letnih obveznih izobraževanjih geodetov z geodetsko izkaznico in uslužbencev Geodetske uprave Republike Slovenije.

V okviru izobraževanj so bila izpostavljena posamezna vprašanje, ki se praviloma nanašajo na predstavljene teme, lahko pa se vprašanja nanašajo tudi na druge teme.  Skladno z oblikovanjem prakse izvajanja geodetskih storitev in vodenja upravnih postopkov v okviru veljavnih predpisov, so bili pripravljeni tudi odgovori na zastavljena vprašanja.  V primeru vsebinsko podobnih oz. enakih vprašanj, se upoštevajo odgovori, ki so objavljeni s kasnejšim datumom. 

Izobraževanje za geodete 2009

Izobraževanje za geodete 2008

Izobraževanje za geodete 2007


Določitev numeričnih koordinat novih in spremenjenih zemljiškokatastrskih točk

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava