Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

OBVESTILO O PROJEKTU VEKTORIZACIJE ETAŽNIH NAČRTOV

Obveščamo vas, da je Geodetska uprava Republike Slovenije skupaj s pogodbenimi izvajalci – konzorcijem partnerjev Geodetska družba d.o.o., Igea d.o.o., Digi data d.o.o., s podizvajalci LUZ d.d., Geodetski zavod Celje d.o.o., Monolit d.o.o. in LGB d.o.o. – v juliju letos pričela z operativnimi aktivnostmi projekta »Vektorizacija etažnih načrtov«. Projekt vektorizacije etažnih načrtov je del projekta informacijske prenove nepremičninskih evidenc v okviru projekta Zeleni lokacijski okvir in je sofinanciran z evropskimi sredstvi. Izvedba del je dvoletna in se zaključuje 31.5.2025.

Izvedba projekta obsega vektorizacijo etažnih načrtov za izbranih 6.292 stavb. Gre za stavbe, ki so bile vpisane v kataster stavb pred aprilom 2018, za katere so bili izdelani etažni načrti po posameznih etažah na papirju in so v arhivu elaboratov shranjeni zgolj njihovi skanogrami (rastrski podatki etažnih načrtov v elaboratih v PDF/A formatu). Kasnejši elaborati za vpis stavbe in spremembe podatkov o stavbah vsebujejo etažne načrte že v digitalni, geolocirani vektorski obliki. V okviru vektorizacije etažnih načrtov se bo preverjalo tudi skladnost podatkov stavbe evidentiranih v katastru nepremičnin s podatki v etažnih načrtih. Določena neskladja se bodo v sodelovanju s predstavniki območne geodetske uprave, na območju katere stavba leži, tudi reševala, pri čemer bodo lahko, pri morebitnih napakah ugotovljenih v obravnavanih elaboratih, v zvezi z njihovo odpravo pozvani tudi geodetski izvajalci, ki so le-te izdelali.

Projekt je zastavljen tako, da bi bilo čim manj vpliva na redno delo pri pripravi novih elaboratov. Vsaka stavba se bo v projektu vektorizacije obdelovala posebej, saj na ta način dosežemo najmanjši čas blokade dela za izvedbo drugih katastrskih postopkov. Pri stavbah, ki ne bodo imele sprememb (tlorisa ali določenih atributov), naj bi postopek trajal predvidoma do 10 dni (odvisno od velikosti stavbe). Za stavbe, ki bodo imele spremembe (tlorisa ali določenih atributov), pa bodo postopki trajali predvidoma do enega meseca.

Opozarjamo vas na naslednje omejitve, ki bodo nastale zaradi tega projekta:

  • Izvoz podatkov – pri izvozu podatkov bo izvajalec katastrskih postopkov prejel informacijo, da je stavba v postopku vektorizacije etažnih načrtov. Ta informacija pomeni priporočilo izvajalcu, da naj počaka z izdelavo svojega elaborata, dokler se ne konča postopek vektorizacije na tej stavbi. V primeru, da bo izdelal elaborat na osnovi podatkov pred vektorizacijo, bo moral izvesti predelavo elaborata.
  • Oddaja sprememb (Sprememba z elaboratom) – nova kontrola 270 - Kontrola stavbe v postopku VEN prepreči oddajo elaborata, če je stavba, ki je sestavina v katastrskem postopku, tudi v postopku vektorizacije etažnih načrtov.

Prav tako bodo izvajalci projekta vektorizacije etažnih načrtov prejeli informacijo, da se stavba že nahaja v postopku na geodetski upravi in bodo počakali z vektorizacijo, dokler se postopek na geodetski upravi ne konča.

Glede na navedeno izvajalce inženirskega dela katastrskih postopkov sprememb podatkov o stavbah in delih stavb pozivamo, da pred pričetkom vsakršnih svojih aktivnosti v zvezi s stavbo preverijo, ali je stavba predvidena za postopek vektorizacije etažnih načrtov in temu ustrezno prilagodijo svoje dejavnosti. Na spletni strani Obvestila - E-prostor (gov.si) je objavljen plan vektorizacije etažnih načrtov, ki ga bomo sproti dopolnjevali.

V primeru kakršnih koli vprašanj in potrebnih informacij nam lahko pišete na pomoc.gu@gov.si.

Geodetska uprava RS

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.