Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Popravki aplikacije IS Kataster

Spoštovani uporabniki IS Kataster,

 

Obveščamo vas, da je bila včeraj (30.1.2023) na produkcijsko okolje Ministrstva za javno upravo nameščena nova posodobljena verzija informacijskega sistema Kataster.

Tokratna posodobitev prinaša kar nekaj novosti, ki bodo pripomogle k boljši uporabniški izkušnji in odpravlja nekatere pomanjkljivosti na katere ste nas pri uporabi informacijskega sistema opozarjali tako izvajalci inženirskega dela katastrskih postopkov kot tudi referenti na Geodetski upravi RS.

 

 

Izvajalci inženirskega dela katastrskih postopkov:

Z nadgradnjo so odpravljene pomanjkljivosti povezane z bonitetami in tudi določene izboljšave, ki so povezane z lastniki.

Podane so tudi izboljšave, ki se nanašajo na pridobivanje podatkov in dokumentov ter vpogled v podatke. Možno je iskanje po zaključenih tehničnih postopkih.

Identifikator se  za sestavine delov stavb ter služnosti in stavbne pravice vidi pred uveljavitvijo. Tudi za sodne elaborate se sedaj izkazuje status spremembe ob potrditvi le tega s strani sodnega izvedenca.

Novosti so tudi pri rezervacijah.

Spremenjene, dopolnjene dodane so tudi posamezne kontrole.

Nadgradnja prinaša tudi spremembe pri obravnavi točk. Upravni status se preverja le pri točkah novega stanja, ki ležijo na meji parcele. Poleg tega se sedaj preverja tudi, če iz urejene točke ne izhaja nobena urejena meja.

 

Konkretni opisi popravkov razvrščeni po tematikah

Bonitete: Aplikacija ne zazna več kot napako, če se v postopku spreminjanja bonitet novo stanje navezuje na že obstoječo mejo bonitet. Je pa potrebno po novem podatke o lokaciji (koordinate točk) prikazovati na dve decimalki natančno (javljena bo napaka, če vrednosti ne bodo zaokrožene na dve decimalki, enako velja tudi za stavbe, etaže in dele stavb).

·         Kontrola 170 - WKT na 2 decimalki – vse geometrije, ki so zapisane z geometrijo WKT (bonitete, stavbe, etaže, deli stavb), morajo biti zaokrožene na 2 decimalki

·         Uvoz bonitet - Odpravljena napaka pri uvozu elaborata spremembe bonitet – navezava na obstoječo mejo bonitete ne javi napake »geocollection«

·         Kontrola 3, Kontrola 4 - bonitete – Dodana kontrola starega stanja na postopek bonitet

·         Kontrola 37 : V kolikor bo prišlo do prekrivanja poligonov bonitet, oddaja elaborata ne bo možna (kontrola 37 ne bo več opozorilo, po novem bo to bloker).

·         Prilogi SKICA in STROKOVNO_POROCILO nista obvezni na postopku Urejanja bonitet.

 

Lastniki:

·         Dopolnjen prikaz vseh lastnikov parcel pod stavbo (verjetnih lastnikov) za dele stavb, če stavba leži na več parcelah. Zdaj smo prikazovali lastnika samo iz ene parcele (tam, kjer se je poizvedovalo). Če je stavba povezana z več parcelami, se bodo po izvedeni nadgradnji izkazovali kot lastniki delov stavb vsi lastniki vseh parcel povezanih s stavbo.

·         Popravek teksta opomba pri osebnih podatkih. Glede na določila ZKN je tudi spremenjen tekst opozorila pri vpogledu v podatke o lastnikih, ki so fizične osebe. Do teh podatkov lahko pooblaščeni inženirji dostopajo tudi že v času priprave ponudb s tem, da namesto številke naročila navedejo ime potencialnega naročnika.

·         Pri naprednem poizvedovanju se pri pokojnih lastnikih sedaj izpiše datum smrti.

 

Podatki RPE in državne meje:

o   Pri poizvedovanju po sloju Hišna številka so sedaj izpisano ime poleg ID pri ulici, naselju in pošti.

·         Nova kontrola 246 (K246) – Dodana kontrola, ki opozarja na spremembo meje elaborata na meji države, ki je dopustna (kontrola preverja enako kot K42, kjer se preverja ob spremembi, ki ni na meji države )

·         Pri uvozu elaborata se ne kontrolira kohezijskih regij.

·         Odpravljena napaka pri oddaji elaborata s podatki o šolskem okolišu.

     Popravljen izpis label HŠ v grafiki tako, da se vedno prikazujejo.

 

Podatki, ki se izkazujejo v IS katastru na postopku:

·         V informaciji o tehničnem postopku na kartici postopka se sedaj namesto Datum začetka izpisuje Datum oddaje vloge in Datum konca.

·         Ob dopolnitvah in spremembi vloge ostane ob oddaji shranjena samo zadnja uvožena  datoteka.

·         V postopku pri pregledu podrobnih podatkov so sedaj vidni podatki v  zavihu Sest. delov stavbe in Zaznambe. V zavihku Sest. delov stavbe so sedaj vidni podatki, med podatki je tudi izpisan EID, ki bo uporabljen po uveljavitvi.  V zavihku Zaznambe so vidni podatki o služnosti in stavbnih pravicah, tam kjer ti podatki so.

·         Pri potrditvi sodnega elaborata se sedaj potrditev zapiše med statuse sprememb.

 

Pridobivanje izpisov iz IS kataster in poizvedovanja:

·         Pri poizvedovanje z naprednim poizvedovanjem po postopkih na nepremičnini, sedaj lahko prevzamemo dokumente.

·         Omogočeno iskanje po zaključenem tehničnem postopku.

·         Omogočeno urejanja komentarja tudi v fazah, kjer izvajalec inženirskega dela katastrskih postopkov ponovno dela na tehničnem postopku. To je v fazi dopolnitve elaborata in v fazi spremembe vloge.

 

Rezervacije:

·         Pri rezervaciji več stavb, sedaj avtomatično rezervira del 1 pri vseh stavbah, ki so kreirane z rezervacijo.

·         Ko so na elaboratu uveljavljeni vsi tehnični postopki se višek rezervacij parcelnih poddelilk sedaj sprosti.

 

Stavbe in deli stavb:

·         Dopolnjena je matrika dejanske rabe in prostorov pri delih stavb, pri dejanski rabi 1 je manjkal prostor 7.

·         Dodana nova kontrola K256 - Kontrola pritlične etaže, vsaka stavba ima lahko samo eno pritlično etažo.

·         Dopolnjena kontrola K44, ki sedaj kontrolira in ne pusti dodajati etaza-del stavbe, če ta zapis že obstaja v bazi.

·         Kontrola K67 se je spremenila bloker, ter je dopolnjena pri kontroliranju glavnega vhoda. Sedaj  preverja tudi podatke, ki so vpisane v bazo in imajo status N.

 

Točke:

·         Kontrola 235 – Dopolnitev pravil kontrole, da se pravilno upošteva pripadnost objektu (parceli, tlorisa stavbe na parceli) kadar ista točka v starem in novem stanju pripada različnim objektom (npr: točka je prej pripadala parceli, sedaj samo tlorisu stavbe na parceli)

·         Kontrola K182 – preverjanje upravnega statusa točk samo za novo stanje točk, ki so del parcel

·         Kontrola 183 – odprava napake, da kontrola ni javila, da urejena točka nima nobene urejene meje

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE