Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Vsebina nadgradenj zadnje verzije IS Kataster v produkcijskem okolju z dne 25. 10. 2022

Seznam popravkov za izvajalce geodetskih storitev:

 • V seznamu tehničnih postopkov, je sedaj omogočeno poleg iskanja Moji teh. postopki še iskanje po Tehnični postopki moje organizacije, Vsi tehnični postopki in Zaključeni tehnični postopki.
 • Validator - povezava stanovanje - del stavbe, sedaj se pravilno upošteva stanovanje, ki je v xml datoteki brisano (B) in program ne javi več napake.
 • Validator - Tip tablice, sedaj v xml datoteki ni več potrebno vračati podatka tip_tablice. Če bo xml datoteka brez tega podatka ne bo napake.
 • Poprava kontrole K74, sedaj se upoštevajo pritlične etaže, ki so brisane (B) v xml datoteki.
 • Spremenjena kontrola K173 - sedaj se izvaja samo za postopka parcelacije in združitev delov stavb, za postopek ZDRUZITEV_DELOV_STAVBE_BREZ_ZK se ta kontrola NE izvaja.
 • Popravljena kontrola K58, tako, da se vsota tlorisov stavb za ISTO stavbo na parceli primerja s površino parcele.
 • Dopolnjena K152 - Kontrola statusov delov stavb; kontrola je dopolnjena in preprečuje, da bi po uveljavitvi postopka Vpis stavbe imela stavba registrski status.
 • Omogočeno sortiranje elaboratov po komentarju.
 • Popravljeno iskanje po naslovu – sedaj ko izbereš hišno številko in dodatek s pomočjo spustnega menija dobiš rezultat.
 • Pri naprednem pregledovanju se pri lastnikih sedaj prikazujejo poleg naslova še začasni naslov in naslov za vročanje.
 • Dopolnjena kontrola K133 - Kontrola ozkih območij bonitete; dopolnjen je algoritem identifikacije ozkih poligonov.
 • Dopolnjena kontrola K27 za državno mejo – za TOČKE – tipi; 8 – 8 in 9 -9 in DALJICE – tipi; 9-9 in 8-8 se ne preverja več ali ležijo znotraj območja Slovenije.
 • Dopolnjena kontrola K189 za državno mejo - dodana je izjema, da v primeru ko gre za spremembo na državni meji, je sprememba na robu elaborata dopustna.
 • Napredno poizvedovanje – bonitete; Popravek vira, od kje se bere boniteta  in odstranjeno je  polje površina.
 • Izpis izvajalec pri sodnih postopkih; pri izvajalcih sodnih postopkov se je pri njihovem elaboratu izpisalo pri Izvajalec podjetje glede na podatke v varnostni shemi in glede na prijavo v IR Kataster. Sedaj se izpiše podjetje, ki je izdelalo elaborat.
 • V naprednem pregledovanju pri lastnikih je dodan Datum spremembe, prikazuje se zadnja sprememba na osebi.
 • Dopolnjena kontrola, ki kontrolira ali je elaborat v PDF A formatu (težava je bila pri Adobe fontih, ki so bili uporabljeni v določenih PDF elaboratih).
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.