PREDSTAVITVE 4. konference »Program projektov eProstor« in 6. slovenskega INSPIRE dneva

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Konec tekanja od urada do urada? Odkrijte moč lokacije.

4. konferenca »Program projektov eProstor« in 6. slovenski INSPIRE dan

UVODNI NAGOVORI  
Robert Rožac, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor video


Boštjan Koritnik, minister za javno upravo  video


mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka v službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko video


Tomaž Petek, generalni direktor Geodetske uprave RS video

­­­­


PREDAVANJA 4. konference »Program projektov eProstor«

Podporna dejavnost in trenutno stanje, Mojca Koren, Geodetska uprava Republike Slovenije


Prostorska in informacijska infrastruktura, mag. Uroš Mladenović, Geodetska uprava Republike Slovenije


Prostorski informacijski sistem, Jurij Mlinar, Ministrstvo za okolje in prostor


Kataster 2020 , Delovodnik mag. Ema Pogorelčnik in Simona Smrtnik, Geodetska uprava Republike Slovenije


Zaključena Lokacijska izboljšava zemljiško katastrskega prikaza, Franc Ravnihar in Marko Rotar, Geodetska uprava Republike Slovenije


PREDAVANJA 6. slovenskega INSPIRE dneva

Pomen INSPIRE za prostorsko podatkovno Infrastrukturo, mag. Matej Sotlar, Geodetska uprava Republike Slovenije


Direktiva o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa – mehanizem poročanja podatkov in uskladitev z direktivo INSPIRE, Darja Lihteneger, Evropska agencija za okolje


Nacionalni interoperabilnostni okvir (NIO) – razgledna točka za INSPIRE, Danica Šaponja, Ministrstvo za javno upravo, mag. Irena Ažman, Geodetska uprava Republike Slovenije


Skladnost omrežnih storitev z INSPIRE direktivo, mag. Martin Puhar in Nina Prkić Požar, lgea d.o.o.


 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava