Prebivalstvo

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Projekt eProstor bo zagotovil povezavo obstoječih zbirk prostorskih podatkov in z njimi povezanih storitev.
Vzpostavljene bodo manjkajoče, enostavno dostopne in zanesljive zbirke.

Enostavno dostopni prostorski podatki in storitve na podlagi le teh (npr.: elektronsko poslovanje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja – eGraditev, elektronsko poslovanje v postopku prostorskega načrtovanja - ePlan) bodo spodbudili podjetja k razvoju novih storitev.

Pričakuje se razvoj podjetniške dejavnosti na področjih, kjer se razvijajo lokacijske storitve in kjer se uporabljajo podatki o prostoru in nepremičninah in sicer v obliki izdelkov z visoko dodano vrednostjo (3D animacije, Hardwear, Software itd.). Uporabniki bodo lahko dostopali do podatkov o zemljiščih za gradnjo stavb, degradiranih območjih, namenski rabi prostora in do podatkov o obstoječih pravnih režimih na določenem območju.

 

DOGODKI na projektu Zajem in izboljšava podatkov

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava