Program projektov

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja in Geodetska uprava Republike Slovenije sta za potrebe usklajenega in kakovostnega upravljanja s prostorom ter učinkovitega gospodarjenja z nepremičninami v finančni perspektivi 2014 - 2020 pripravila Program projektov eProstor (eProstor) pod sloganom »En prostor za vse«.

 

Osnovni namen eProstora je pospešiti in izboljšati procese na področjih urejanja prostora, graditve objektov in upravljanja nepremičnin. V okviru projekta :
  • bodo podprti ukrepi za vzpostavitev enotne informacijske infrastrukture za prostorske in nepremičninske podatke v Sloveniji,
  • bo vzpostavljen prostorski informacijski sistem za podporo upravljanja s prostorom ter omrežne storitve za prostorske in nepremičninske podatke.
  • bo izvedena tudi informacijska prenova nepremičninskih evidenc.
  • vzpostavljeno elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in evidentiranja nepremičnin, 
  • skenirani arhivi nepremičninskih evidenc in državnih prostorskih načrtov za potrebe elektronskega poslovanja,
  • narejena lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra in zajeti podatki o poseljenih stavbnih zemljiščih. S tem bo omogočeno brezpapirno elektronsko poslovanje, odpravljene nepotrebne administrativne ovire in zagotovljeni enostavno dostopni uradni podatki o nepremičninah, prostoru in graditvi.

 

»Program projektov eProstor« ima za dolgoročni cilj pospešiti in izboljšati procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami, kar je možno doseči s povezljivimi, prosto dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov.
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

program

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava