Projekti

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

1.Skupna infrastruktura za prostorske informacije
Cilj projekta je vzpostavitev potrebnih koordinacijskih mehanizmov za delovanje skupne infrstrukture za prostorske informacije, vzpostavitev omrežja ponudnikov in uporabnikov ter zagotovitev pogojev za neoviran pretok prostorskih podatkov med organi javne uprave v Sloveniji ter njihovo izmenjavo z organi Evropske komisije in med državami članicami.
2.Prostorski informacijski sistem
Cilj projekta je vzpostaviti prostorski informacijski sistem.
3.Informacijska prenova nepremičninskih evidenc
Cilj projekta je informacijska prenova nepremičninskih evidenc.
4.Zajem in izboljšava podatkov
Cilj projekta je zajem prostorskih podatkov o dejanski rabi pozidanih zemljišč, izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra in poskeniranje arhiva elaboratov katastrskih meritev.
5.Podpora vodenju projektov in informiranje
Cilj projekta je podpora vodenju celotnega programa projektov in informiranju ter izobraževanju udeležencev v projektu in širše strokovne javnosti.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava