Informacijska prenova nepremičninskih evidenc

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

VSI ZA eProstor

Geodetska uprava bo v okviru eProstora do konca leta 2021 informacijsko prenovila nepremičninske evidence in s tem vzpostavila enotno informacijsko rešitev, ki bo omogočala sodobno delovanje nepremičninskega sistema in bo predstavljala enotno osnovno državno prostorsko infrastrukturo. S tem bo vzpostavljena enotna platforma, enotna vstopna točka, preko katere bo potekala komunikacija med Geodetsko upravo in gospodarstvom oz. izvajalci geodetskih  storitev. Zagotovljena bo povezava z drugimi sistemi v državi preko identifikatorjev nepremičnin (PIS, eUprava, zemljiška knjiga, PRS, centralni register prebivalstva…), omogočen bo elektronski način poslovanja ter odpravljene številne administrativne ovire.

Transformacija v novi koordinatni sistem

V letu 2018  je bil zaključen prvi del programiranja nove informacijske rešitve. Z namenom odprave administrativnih ovir, pospešitve procesov ter posodobitve sistema je pripravljen tudi osnutek novega Zakona o katastru nepremičnin, ki je trenutno v usklajevanju pripomb iz strokovne obravnave in bo do pomladi 2019 posredovan v javno obravnavo.

Transformacija v novi koordinatni sistem

Postopek usklajevanja mej občin z mejami parcel

V sklopu informacijske prenove nepremičninskih evidenc se, na podlagi 27. člena določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN-A (ur.l. RS, št. 7/2018), izvaja ''Postopek usklajevanja mej občin z mejami parcel''. Projekt je priložnost za hitrejšo in celovito uskladitev mej s sosednjimi občinami. Vse občine so v začetku meseca avgusta 2018 prevzele uradni dopis s strani Geodetske uprave Republike Slovenije, s katerim so bile obveščene o pričetku projekta in možnostih, ki jih ta projekt prinaša za boljše vodenje podatkov o pripadnosti parcel posameznim občinam. 

Rok za posredovanje pripomb na predlog usklajenega poteka mej občin in mej parcel konec januarja 2019. V kolikor občine načrtujeho izvesti spremembe predlagane meje, vendar do roka ne bodo uspeli poslati sklepa občinskega sveta o spremembah, nam lahko do 31.1.2019 na naslov mejeobcin@gis.si pošljejo elektronsko prošnjo za podaljšanje roka z datumom, kdaj bo predlog posredovan (najkasneje do 31.3.2019).

V primeru, da občina ne bo predlagala novega predloga poteka mej občin, potrjenega s strani obeh sosednjih občin, bo potek meje občin evidentiran v zemljiškem katastru in registru prostorskih enot na podlagi predloga poteka mej občin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije in je dostopen na spletni strani

http://www.gis.si/mejeobcin.

DOGODKI na projektu Informacijska prenova nepremičninskih evidenc

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava