Zajem in izboljšava podatkov

Lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra

Na področju zemljiškega katastra bomo v okviru projekta izboljšali grafične podatke zemljiškega katastra oz. izboljšali pozicijsko natančnost katastrskih načrtov na območju celotne države, pri čemer je večji poudarek na območjih stavbnih zemljišč. V ta namen smo ob pomoči Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Oddelka za geodezijo, kolegov iz Nemčije ter Geodetskega inštituta Republike Slovenije izdelali sistemsko rešitev za izboljšanje pozicijske natančnosti večjih območij, ki temelji na uporabi obstoječih podatkov že izvedenih geodetskih meritev v preteklosti,  dodatni določitvi in izmeri točk na terenu ter določitvi veznih točk na podlagi podatkov podob analitičnega snemanja (podatki LIdar) in digitalnega ortofota. Omenjena metoda ne posega v lastninske pravice lastnikov. Prav tako z omenjeno metodo ne bodo odmerjeni objekti, ki še niso evidentirani v zemljiškem katastru (na primer stavbe in nove ali rekonstruirane ceste). Evidentiranje takih sprememb, kot tudi dokončne določitve meje parcel, ki se uredijo v postopkih ureditve meje, je možno le na osnovi zahteve in s sodelovanjem lastnikov zemljišč, ki so predmet postopkov.  Z lokacijsko izboljšavo bodo  izboljšani  grafični podatki zemljiškega katastra, kar je bilo  v letu 2018  za območje Prekmurja in Dolenske tudi že izvedeno.

Celotni projekt se izvaja v obdobju od marca 2018 do oktobra 2020. Pri tem se bodo terenske izmere izvajale zaokroženo po posamičnih območjih katastrskih občin:

  • v letu 2018 na območju območnih geodetskih uprav oziroma geodetskih pisarn Novo mesto, Črnomelj, Kočevje   Litija, Sevnica, Krško, Brežice, Trbovlje, Slovenj Gradec, Mozirje, Velenje, Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica;

  • v letu 2019 na območju območnih geodetskih uprav oziroma geodetskih pisarn Gornja Radgona, Ljutomer, Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju, Celje, Žalec, Logatec, Grosuplje, Ljubljana, Domžale, Ptuj in Maribor;

  • v letu 2020 na območju območnih geodetskih uprav oziroma geodetskih pisarn Radovljica, Kranj, Škofja Loka, Tolmin, Idrija, Ajdovščina, Nova Gorica, Sežana, Postojna in Koper.


Geodetska uprava RS (GURS) v okviru Programa projektov eProstor potekal pregled obstoječih podatkov na terenu in terenska izmera podatkov (koordinat točk) in sicer:


od 20.  marcu do junija 2018 na območju JV Slovenije in delno na območju geodetskih pisarn (GP):
- območje geodetskih pisarn Novo mesto, Črnomelj, Kočevje in
- delno GP Grosuplje, GP Litija, GP Krško, GP Sevnica, GP Logatec in GP Celje.

Projekt lokacijske izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza na območju JV Slovenije 

Seznam zaključenih katastrskih občin 17.2 - 25.5.2018od 18. junija do konca septembra 2018 na širšem območju Posavja​ območje geodetskih pisarn (GP):
-GP Litija, GP Sevnica, GP Krško, GP Brežice i n GP Trbovlje in
- delno GP Domžale, GP Grosuplje, GP Ljubljana, GP Celje, GP Šentjur pri Celju, GP Šmarje pri Jelšah in GP Žalec. 

Izvajanje projekta se nadaljuje v Posavju

Seznam zaključenih katastrskih občin  17.02.2018- 07.09.2018

                 Seznam zaključenih katastrskih občin  17.02.2018 - 25.05.2018 


od septembra do konca leta 2018 na območju koroške, savinjske in podravske regije  območje geodetskih pisarn (GP):
-GP Slovenj Gradec, GP Mozirje, GP Velenje, GP Slovenske Konjice in GP Slovenska Bistrica ter
-delno GP Celje, GP Maribor, GP Domžale, GP Kranj, GP Žalec, GP Šentjur pri Celju, GP Šmarje pri Jelšah in GP Ptuj.

Lokacijske izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza na območju koroške, savinjske in podravske regije

­od decembra 2018 do začetka marca 2019 na območju pomurske regije:
-GP Gornja Radgona in GP Ljutomer ter
-delno OGU Ptuj in  OGU Maribor.

Izvajanje projekta lokacijske izboljšave na območju pomurske regije

Seznam lokacijskih izboljšav katastrskih občin v prvi polovici leta 2019

Seznam zaključenih katastrskih občin  13.02.2018 - 07.12.2018

               Seznam zaključenih katastrskih občin  3.12.2018 - 7.12.2018

               Seznam zaključenih katastrskih občin  28.01.2018 - 01.02.2019 

               Seznam zaključenih katastrskih občin 13.02.2018 - 04.02.2019 

               Seznam vseh katastrskih občin 04.02.2019 - 08.02.2019.

Seznam zaključenih katastrskih občin 13.02.2018 - 07.02.2019

Seznam zaključenih vseh katastrskih občin 13.02.2018 -15.02.2019

               Seznam zaključenih katastrskih občin  11.02.2019 - 15.02.2019

Seznam zaključenih katastrskih občin 13.02.2018.- 01.03.2019

               Seznam zaključenih katastrskih občin 25.02.2019 - 01.03.2019 

 

Geodetska uprava RS (GURS) obvešča, da bo od 4.3.2019 dalje do sredine junija 2019 na območju geodetskih pisarn Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju, Celje, Žalec in delno tudi na območju geodetske pisarne Ptuj v okviru Programa projektov eProstor potekal pregled obstoječih podatkov na terenu in terenska izmera podatkov (koordinat točk). Te meritve, ki bodo podlaga za izvedbo izboljšave pozicijske natančnosti katastrskega načrta.


Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 25.03 do 29.03. 2019
Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02 2018 do 29.03. 2019

 

Geodetska uprava RS (GURS) obvešča, da bo od 22.04.2019 dalje do sredine septembra 2019 na območju geodetskih pisarn Logatec, Grosuplje, Ljubljana, Domžale in delno tudi na območju geodetskih pisarn Kočevje, Postojna, Škofja Loka, Ajdovščina, Idrija in Kranj v okviru Programa projektov eProstor potekal pregled obstoječih podatkov na terenu in terenska izmera podatkov (koordinat točk). Te meritve, ki bodo podlaga za izvedbo izboljšave pozicijske natančnosti katastrskega načrta, bodo izvajali predstavniki geodetskih podjetij, ki so bili za izvedbo naloge izbrani na javnem razpisu: LGB d. o. o., Digidata d. o. o., Geodetski zavod Celje d. o. o., Monolit d. o. o. in Ljubljanski urbanistični zavod d. d.

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 08.04. do 12.04.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 15.04. do 19.04.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 22.04. do 26.04.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 29.4.2019 do 10.5.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.5.2019 do 17.5.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.6.2019 do 14.6.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 07.6.2019 do 21.6.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 08.7.2019 do 12.7.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.2.2018 do 12.7.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 05.8.2018 do 09.8.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 25.8.2018 do 30.8.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.2.2018 do 30.08.2019

Geodetska uprava RS (GURS) obvešča, da bo od 19.08.2019 dalje do sredine decembra 2019 na območju geodetskih pisarn Maribor in Ptuj v okviru Programa projektov eProstor potekal pregled obstoječih podatkov na terenu in terenska izmera podatkov (koordinat točk). Te meritve, ki bodo podlaga za izvedbo izboljšave pozicijske natančnosti katastrskega načrta, bodo izvajali predstavniki geodetskih podjetij, ki so bili za izvedbo naloge izbrani na javnem razpisu: LGB d. o. o., Digidata d. o. o., Geodetski zavod Celje d. o. o., Monolit d. o. o. in Ljubljanski urbanistični zavod d. d.

 

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 30.09 do 04.10. 2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02 2018 do 04.10. 2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 14.10.2019 do 18.10.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.2.2018 do 18.10.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 28.10.2018 do 30.10.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.2.2018 do 30.10.2019

 

Geodetska uprava RS (GURS) obvešča, da bo od 04.11.2019 dalje do konca februarja 2020 na območju geodetskih pisarn Kranj, Radovljica, Škofja Loka ter v manjšem delu tudi na območju sosednjih pisarn Tolmin in Idrija v okviru Programa projektov eProstor potekal pregled obstoječih podatkov na terenu in terenska izmera podatkov (koordinat točk). Te meritve, ki bodo podlaga za izvedbo izboljšave pozicijske natančnosti katastrskega načrta, bodo izvajali predstavniki geodetskih podjetij, ki so bili za izvedbo naloge izbrani na javnem razpisu: LGB d. o. o., Digidata d. o. o., Geodetski zavod Celje d. o. o., Monolit d. o. o. in Ljubljanski urbanistični zavod d. d.

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 04.11.2019 do 08.11.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do 08.11.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 11.11.2019 do 15.11.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do 15.11.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 18.11.2019 do 22.11.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do 22.11.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 25.11.2019 do 29.11.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do 29.11.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 02.12.2019 do 06.12.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do 06.12.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 16.12.2019 do 20.12.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do 20.12.2019

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 23.12.2019 do 03.01.2020

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do 03.01.2020

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.01.2020 do 17.01.2020

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do 17.01.2020

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 20.01.2020 do 24.01.2020

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do 24.01.2020

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 27.01.2020 do 31.01.2020

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do 31.01.2020

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 03.02.2020 do 07.02.2020

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do 07.02.2020

 

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 10.02.2020 do 14.02.2020

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do 14.02.2020

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 17.02.2020 do 21.02.2020

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do 21.02.2020

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 24.02.2020 do 28.02.2020

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do 28.02.2020

 

Geodetska uprava RS (GURS) obvešča, da bo od 2. 3. 2020 do sredine maja 2020 na območju geodetskih pisarn Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin ter v manjšem delu tudi na območju sosednjih pisarn Postojna in Sežana v okviru Programa projektov eProstor potekal pregled obstoječih podatkov na terenu in terenska izmera podatkov (koordinat točk). Te meritve, ki bodo podlaga za izvedbo izboljšave pozicijske natančnosti katastrskega načrta, bodo izvajali predstavniki geodetskih podjetij, ki so bili za izvedbo naloge izbrani na javnem razpisu: LGB d. o. o., Digidata d. o. o., Geodetski zavod Celje d. o. o.,  Monolit d. o. o. in Ljubljanski urbanistični zavod d. d.

 

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od .02.03.2020 do .06.03.2020

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do 06.03.2020

 

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 09.03.2020 do .13.03.2020

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do 13.03.2020

 

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 16.03.2020 do .20.03.2020

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do .20.03.2020

 

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od  23.03.2020 do .27.03.2020

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do 27.03.2020

 

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 30.03.2020 do 03.04.2020

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do 03.04.2020

 

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 14.04.2020 do 17.04.2020

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do 17.04.2020

 

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 28.04.2020 do 30.04.2020

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do 30.04.2020

 

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 11.05.2020 do 15.05.2020

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do 15.05.2020

 

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 18.05.2020 do 22.05.2020

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do 22.05.2020

 

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 26.10.2020 do 30.10.2020

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do 09.10.2020

 

Lokacijska izboljšava katastrskih občin od 13.02.2018 do 09.11.2020

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava