Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Zbirke prostorskih podatkov

Državni prostorski koordinatni sistem

Državni prostorski koordinatni sistem

Državni prostorski koordinatni sistem skupaj s državnim topografskim sistemom tvori državni geodetski referenčni sistem.

Državni prostorski koordinatni sistem je temelj za umestitev objektov ali pojavov v prostoru. Prostorska umestitev pomeni določitev ali pripis koordinat točkam, ki opisujejo objekte ali pojave, v izbranem koordinatnem sistemu. Državni prostorski koordinatni sistem je uradno veljavni koordinatni sistem na območju države.

Države imajo za svoja državna ozemlja vzpostavljene državne koordinatne sisteme, ki so rezultat znanstvenega in tehnološkega razvoja v času njihove vzpostavitve. Zadovoljiti morajo potrebe države, in sicer ob upoštevanju mednarodnih standardov. Tako je slovenski državni prostorski koordinatni sistem skladen s skupnim evropskim.

Geodetska uprava RS je pristojna za vzpostavljanje, vzdrževanje in vodenje državnega prostorskega koordinatnega sistema Slovenije.

Državni prostorski koordinatni sistem je razdeljen na dve sestavini, in sicer horizontalno in vertikalno. To pomeni, da položaj točke obravnavamo ločeno. Horizontalno sestavino obravnavamo v okviru horizontalnega koordinatnega sistema, vertikalno sestavino pa obravnavamo v okviru višinskega in gravimetričnega dela koordinatnega sistema.

Horizontalna in vertikalna sestavina državnega prostorskega koordinatnega sistema sta na podlagi Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu – ZDGRS (Uradni list RS, št. 25/2014) v naravi vzpostavljeni z državnimi geodetskimi točkami in državnim omrežjem stalnih postaj za globalno določanje položaja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava