Zbirke prostorskih podatkov

Državni koordinatni sistem (D48/GK)

Državni koordinatni sistem (D48/GK)

Državni horizontalni koordinatni sistem z oznako D48/GK je koordinatni sistem, ki je bil vzpostavljen na območju bivše Jugoslavije.

Vzpostavljen je bil leta 1948, zato nosi oznako D48, pri čemer se letnica nanaša na izračun položajev točk astrogeodetske mreže.

Korenine tega koordinatnega sistema segajo v čas Avstro-ogrske monarhije, ko je bila v bližini Dunaja postavljena izhodiščna (fundamentalna) točka koordinatnega sistema Hermannskogel. Strokovno tehnična definicija in fizična vzpostavitev tega sistema ne ustrezata več sodobnim potrebam. Metodologija in tehnologija določanja položaja (koordinat) sta se v zadnjih desetletjih popolnoma spremenili. Položaji se praviloma ne določajo več z uporabo klasičnih geodetskih mrež in s tradicionalnimi geodetskimi instrumenti in metodami, temveč večinoma z uporabo satelitske tehnologije za določanje položaja (globalni satelitski sistemi za določanje položaja). Tako je danes koordinatni sistem D48/GK sicer prehodno še vedno v uporabi, nadomestil pa ga bo novi državni koordinatni sistem D96/TM.

Državni referenčni koordinatni sistem D48/GK definirajo koordinate trigonometričnih točk prvega reda povezane v astrogeodetsko mrežo, ki jo sestavljajo trigonometrične točke 1. reda. Na njih se navezujejo mreže nižjih redov sestavljene iz geodetskih točk. Tako ta koordinatni sistem v naravi sestavljajo položajne mreže s skupno več kot 200.000 na terenu stabiliziranimi in označenimi geodetskimi točkami različnih vrst.

Točke so na terenu trajno stabilizirane in imajo koordinate določene v koordinatnem sistemu, ki ga realizirajo. Vodenje, vzdrževanje in izdajanje podatkov o geodetskih točkah poteka neposredno v centralni bazi preko komunikacijskega omrežja državnih organov. Evidenca je vzpostavljena za celo državo.

Horizontalne geodetske točke se delijo glede na natančnost in način nastanka mreže na:

  • temeljne horizontalne geodetske točke in
  • izmeritvene horizontalne geodetske točke.

V centralni bazi geodetskih točk se vodijo podatki za skoraj 30.000 temeljnih horizontalnih geodetskih točk in okoli 227.000 izmeritvenih geodetskih točk.

Podatki o geodetskih točkah v koordinatnem sistemu D48/GK se vodijo v centralni bazi geodetskih točk. Dostop do podatkov o geodetskih točkah je omogočen preko aplikacije PREG.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava