Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Zbirke prostorskih podatkov

Stalne postaje državnega omrežja GNSS (SIGNAL)

Stalne postaje državnega omrežja GNSS (SIGNAL)

Državno omrežje za globalno določanje položaja so objekti in naprave, ki so skupaj z državnimi geodetskimi točkami namenjeni vzpostavitvi in spremljanju stanja državnega prostorskega koordinatnega sistema in izvajanju geodetskih meritev. Geodetske naprave (stalne postaje) nadzira, upravlja in kontrolira nadzorni center za upravljanje in nadzor delovanja omrežja, kjer se podatke analizira in posreduje uporabnikom za potrebe izvajanja geodetskih meritev v realnem času.

V Sloveniji je vzpostavljeno državno omrežje za globalno določanje položaja z imenom SIGNAL (SlovenIja-Geodezija-NAvigacija-Lokacija). Omrežje SIGNAL se je začelo vzpostavljati leta 2000 in je bilo z letom 2006 dokončano in predano v operativno uporabo.

Omrežje SIGNAL omogoča geodetske meritve in pridobitev položaja v novem referenčnem koordinatnem sistemu, in sicer v realnem času in z nekaj centimetrsko natančnostjo na celotnem ozemlju Slovenije.

Sestavlja ga 16 stalnih GNSS-postaj. Poleg tega so v omrežje vključene tudi stalne GNSS-postaje sosednjih držav (Avstrije, Madžarske in Hrvaške). Medsebojna oddaljenost sosednjih postaj omrežja je manjša od 70 km. Na vseh postajah omrežja so postavljeni GNSS-sprejemniki z antenami, ki izvajajo opazovanja neprekinjeno 24 ur na dan in 365 dni na leto. Rezultate opazovanj stalno sprejema nadzorni center v Ljubljani.

Ljubljanska GNSS-postaja je vključena tudi v evropsko omrežje stalnih GNSS-postaj (European Permanent Network – EPN).

Več informacij o omrežju je na voljo tukaj.

1. Uporaba omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL

je uporaba podatkov in omrežne storitve preoblikovanja podatkov državnega omrežja stalnih postaj za določanje položaja s tehnologijo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov.

Omrežna storitev SIGNAL omogoča uporabniku omrežnih storitev in podatkov uporabo podatkov državnega omrežja stalnih postaj za določanje položaja s tehnologijo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov – podatki omrežja SIGNAL, v izmenjevalnem formatu RINEX in/ali formatu RTCM.

Storitev se zaračuna na podlagi Stroškovnika za uporabo omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL št. 35391-2/2022-2552-1 z dne 01.03.2022, ki se uporablja od 01.04.2022 dalje.

 

2. Souporaba podatkov in storitev preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL

je souporaba podatkov in storitev preoblikovanja podatkov državnega omrežja stalnih postaj za določanje položaja s tehnologijo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov.

Omrežna storitev SIGNAL omogoča uporabniku omrežnih storitev in podatkov souporabo podatkov državnega omrežja stalnih postaj za določanje položaja s tehnologijo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov – podatki omrežja SIGNAL, v izmenjevalnem formatu RTCM.

Pristojbina za souporabo podatkov in storitev je določena v Stroškovniku za souporabo podatkov in storitev št. 35391-1/2022-2552-1 z dne 01.03.2022 kot letni pavšal (naročnina), ki se uporablja od 01.04.2022 dalje.

Za potrebe rednega vzdrževanja, nadgradenj in razvoja omrežja in storitev je Geodetska uprava RS vzpostavila Službo za GNSS, ki jo izvaja Geodetski inštitut Slovenije. Njena osnovna naloga je upravljanje državnega omrežja stalnih GNSS-postaj SIGNAL. Organizacija Službe za GNSS:

  • Operativni center skrbi za nemoteno delovanje GNSS-postaj v omrežju SIGNAL, vodi dokumentacijo o omrežju in izvaja administracijo omrežja.
  • Analitični center na podlagi podatkov iz stalnih GNSS-postaj izvaja analize delovanja omrežja, kakovosti opazovanj in skrbi za periodično izračunavanje položajev GNSS-postaj.
  • Podatkovni center posreduje podatkovni tok v realnem času do uporabnikov, izdaja podatke v formatu RINEX, skrbi za arhiviranje podatkov ter informira in nudi strokovno podporo uporabnikom.


Služba za GNSS je začela delovati v letu 2001. V tem času je sodelovala pri izvedbi oz. izvajala naslednje projekte:

  • vzpostavitev omrežja SIGNAL,
  • upravljanje omrežja SIGNAL,
  • izračun koordinat GNSS-postaj omrežja SIGNAL,
  • stalno kontrolno preračunavanje koordinat GNSS-postaj,
  • distribucija podatkov GNSS-postaje Ljubljana v center omrežja EPN (European Permanent Network),
  • posredovanje podatkovnega toka v realnem času do uporabnikov in pogodbenih distributerjev,
  • izmenjava podatkov z avstrijskim omrežjem GNSS-postaj APOS, hrvaškim omrežjem CROPOS in madžarskim omrežjem GNSSnet.hu.


Dodatne informacije o omrežju SIGNAL, registraciji ... so na voljo na spletnih straneh omrežja SIGNAL. Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na Službo za GNSS na elektronski naslov gps@gis.si.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava