Razlaga

Z Zakonom o državnem geodetskem referenčnem sistemu - ZDGRS (Uradni list RS, št. 25/2014) je bil opredeljen državni geodetski referenčni sistem ter naloge in pristojnosti za njegovo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje. Parametri horizontalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema pa so bili določeni z Uredba o določitvi parametrov horizontalne sestavine in gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema, imen teh sestavin in državne kartografske projekcije (Uradni list RS, št. 57/14).

Zakon je tudi opredelil obveznosti transformacije podatkov iz uradnih evidenc, ki jih vodi Geodetska uprav RS in transformacijo podatkov drugih zbirk prostorskih podatkov. Za posamezne zbirke (ortofoto) naj bi se začel postopek transformacije že tri mesece po uveljavitvi zakona, za nepremičninske evidence pa je bil določen skrajni datum in sicer 23. november 2017. Upravljavci drugih zbirk prostorskih podatkov, pa naj bi zagotavili izdajo podatkov s koordinatami v novem koordinatnem sistemu do konca leta 2018.

Transformacija podatkov zbirk, katerih skrbnik je Geodetska uprava RS, se je zaradi kompleksnosti postopka nekoliko zamaknila in tako bodo vsi ti podatki imeli koordinate v novem koordinatnem sistemu v začetku leta 2019.

Za prehod na nov horizontalni koordinatni je Geodetska uprava morala izvesti naslednje aktivnosti:

  • določiti lastnosti (parametre) novega koordinatnega sistema,
  • določiti koordinate izbranim temeljnim geodetskim točkam v novem koordinatnem sistemu,
  • vzpostaviti model transformacije med starim in novim koordinatnim sistemom,
  • preveriti model transformacije na testnih območjih po vsej državi,
  • pripraviti plan za izvedbo transformacij zbirk podatkov, ki jih vodi,
  • pripraviti aplikacije za transformacijo podatkov drugih prostorskih evidenc in
  • izvesti transformacijo podatkov evidenc, ki jih vodi.

Za boljše razumevanje je Geodetska uprava
v okviru programa projektov eProstor pripravila
brošuro o transformaciji v novi koordinatni sistem

Na voljo je posnetek izobraževanja Transformacija
v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z
novimi koordinatami?


 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava