Zbirke prostorskih podatkov

Transformacija podatkov Geodetske uprave

Transformacija podatkov Geodetske uprave

Transformacija podatkov zemljiškega katastra in katastra stavb poteka v okviru projektov eProstor. Pripravljalna dela za izvedbo transformacije že potekajo, končana pa bodo v začetku leta 2019.

Transformacija bo zagotovila, da:

 • bodo podatki zemljiškega katastra in katastra stavb v aplikaciji E-GP(E-Geodetski podatki) na razpolago v obeh koordinatnih sistemih;
 • se bodo v javno dostopnih spletnih storitvah s področja zemljiškega katastra zagotavljali podatki samo v koordinatnem sistemu D96/TM (sprememba za uporabnike);
 • bodo obstoječe spletne storitve s področja zemljiškega katastra za registrirane uporabnike nemoteno delovale v koordinatnem sistemu D48/GK;
 • bodo nove spletne storitve s področja zemljiškega katastra v koordinatnem sistemu D96/TM; imena spletnih storitev bodo enaka kot za koordinatni sistem D48/GK, le da bodo v novih »workspace-ih«.

Za podatke zbirk, katerih skrbnik je Geodetska uprava RS, velja, da:

 • bodo podatki v aplikacijiE-GP na razpolago v obeh koordinatnih sistemih;
 • bo v metapodatkih je podano, ali se podatki vodijo v novem ali starem koordinatnem sistemu ali v obeh;
 • se bodo v javno dostopnih spletnih storitvah s področja zemljiškega katastra zagotavljali podatki samo v koordinatnem sistemu D96/TM (sprememba za uporabnike);
 • bodo obstoječe spletne storitve s področja zemljiškega katastra za registrirane uporabnike nemoteno delovale v koordinatnem sistemu D48/GK;
 • bodo nove spletne storitve s področja zemljiškega katastra v koordinatnem sistemu D96/TM; imena spletnih storitev bodo enaka kot za koordinatni sistem D48/GK, le da bodo v novih »workspace-ih«;
 • bodo podatki RPE na voljo v D96/TM samo kot javno dostopne spletne storitve.

Geodetska uprava je v zadnjih letih  že izvedla transformacijo nekaterih zbirk podatkov v D96/TM. Pri tem je upoštevala položajno natančnost posamezne zbirke podatkov in temu ustrezno zahtevano natančnost transformacije.  Ker je obenem izvajala tudi izboljšavo modelov transformacije, je bilo  pri različnih zbirkah prostorskih podatkov uporabljeno več različic in modelov transformacije.

Uporabljeni so bili (ali bodo):

 • VMT1 ... vsedržavni model trikotniške transformacije, različica 1.0 (2007),
 • VMT2 ... vsedržavni model trikotniške transformacije, različica 2.0 (2009),
 • VMT3 ... vsedržavni model trikotniške transformacije, različica 3.0 (2009),
 • VMT4 ... vsedržavni model trikotniške transformacije, različica 4.0 (2016), oziroma
 • VPPT ... vsedržavni parametri podobnostne ali projektivne transformacijeza zbirke podatkov, kot je razvidno iz spodnje preglednice.


Preglednica: Transformacija prostorskih podatkovnih zbirk Geodetske uprave Republike Slovenije

 

Ime zbirkeOznaka     Položajna natančnost zbirke*Zahtevana natančnost transformacijeUporabljeni modelOpombe
Centralna baza geodetskih točk          CBGT1 cmSe ne transformira
Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture   ZKGJI12 cm5 cmVMT4Izvedeno
Zemljiški kataster   ZK12 cm5 cmVMT4Izvedeno
Register prostorskih enot      RPE12 cm5 cmVMT4Izvedeno
Evidenca državne meje   EDM20 cm5 cmVMT4Izvedeno
Kataster stavb             KS50 cm5 cmVMT4Izvedeno
Zbirka topografskih podatkov        DTM50 cm5 cmVMT3Izvedeno
Digitalni ortofoto          DOF75 cm**5 cmVMT4***Izvedeno
Temeljni topografski
načrti          
TTN 5
TTN 10
2,3 m1 m
1 m
VMT4 
Državne topografske
karte   
DTK 25
DTK 50
12 m
20 m
1 mVMT1
VPPT**** 
Izvedeno
Državne pregledne karte   DPK 250
DPK 500
DPK 750
DPK 1000
140 m


1 m
1 m
1 m
1 m
VPPTIzvedeno
Register zemljepisnih imen               REZI1 mVMT3Izvedeno
Digitalni model višin      DMV 5
DMV 12,5
DMV 25
DMV 100
5 cmVMT2Izvedeno

Opombe:
* Položajna natančnost zbirke v tabeli je določena kot natančnost najnatančnejšega podatkovnega sloja v zbirki; večina zbirk je heterogene kakovosti, vendar jih glede natančnosti obravnavamo glede na njihove najkakovostnejše vsebine.
** Gre za radialni RMSE (root mean square error).
*** V letu 2007 je bila izvedena transformacija geolokacijskih (*.tfw oz. *.sdw) datotek za celotno zbirko ortofotov z VMT1, v letu 2009 je bila izvedena transformacija samo novoizdelanih ortofotov z VMT2, odtlej pa se je za transformacijo novoizdelanih ortofotov do vključno leta 2016 za transformacijo uporabljala VMT3; leta 2017 so bile ponovno določene geolokacijske datoteke celotne zbirke ortofotov, in sicer z VMT4.
**** Transformacije vektorske zbirke DTK 50 je bila zaradi ohranitve ravnosti okvirov pri razdelitvi na liste transformirana z vsedržavnimi parametri 8-parametrične projektivne transformacije.  

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava