Zbirke prostorskih podatkov

Transformacijski modeli

Transformacijski modeli

V splošnem velja, da lahko glede na zahtevano točnost transformacije med D48/GK in D96/TM uporabimo različne transformacijske modele, torej enačbe in parametre transformacije. 

Za potrebe prehoda položajno najnatančnejših podatkovnih zbirk je Geodetska uprava zagotovila vsedržavni model trikotniške transformacije.
 


Trikotniška transformacija je odsekoma afina ravninska transformacija, ki je neprekinjena (zvezna) in povratna (reverzibilna) na celotnem območju države in širše okolice, kar omogoča tudi transformacijo vseh državnih sistemskih kart, ki pokrivajo območja sosednjih držav, kot tudi uporabo na morju.

Značilnosti te transformacije so:

  • temelji na pravilni trikotniški mreži in virtualnih veznih točkah,
  • izvaja se v obe smeri (iz starega v novi koordinatni sistem in obratno) in pri tem zagotovljena je povratnost (reverzibilnost) transformacije,
  • deformacije dolžin so manjše od 6 cm/km,
  • deformacije površin so manjše od 0,9 m2/ha in
  • točnost transformacije je višja od 10 cm za pretežni del ozemlja države.

Transformacija po vsedržavnem modelu trikotniške transformacije se izvaja zaporedoma (transformira se točka za točko)in vključuje:

  • iskanje območja transformacije (trikotnika), v katerem se nahaja točka, ki jo želimo transformirati in
  • transformacijo točke z ravninsko afino transformacijo s parametri za dani trikotnik.

Opis načina vzpostavitve in algoritma trikotniške transformacije kot tudi sami parametri vsedržavnega transformacijskega modela, ki omogočajo implementacijo vsedržavnega modela v lastne programske rešitve, so na voljo tukaj.

Geodetska uprava je zagotovila tudi brezplačni program 3tra za transformacijo prostorskih podatkov v nekaterih bolj razširjenih formatih (shp, dxf, csv, txt, xyz ...); skupaj z uporabniškim priročnikom je program na voljo tukaj. Na voljo je tudi okrnjena različica programa 3tra, in sicer kot enostavna konzolna aplikacija k3tra, ki jo lahko zaženete iz ukazne lupine. Skupaj z napotki za uporabo, primerom vhodne datoteke in dvema batch-programčkoma (za transformacijo vseh txt-datotek v izbrani mapi) je na voljo tukaj.

Spletna aplikacija SiTrik za transformacijo koordinat z vsedržavnim modelom  trikotniške transformacije je skupaj z uporabniškimi navodili in opisom na voljo tukaj.

Za podatke, kjer ni potrebna največja točnost transformacije (manj zahtevne uporabnike) so na voljo tudi transformacijski parametri Helmertove 7-parametrične prostorske podobnostne transformacije, t. i. model Burša-Wolf, oziroma 4-parametrične ravninske podobnostne transformacije, in sicer tako za vso državo kot tudi za izbrane regije (delitve na 3, 7 in 24 regij). Ti transformacijski modeli so vključeni tudi v Zbirko EPSG (European Petrol Survey Group Dataset), ki vsebuje metapodatkovne opise referenčnih koordinatnih sistemov in datumskih transformacij med temi sistemi za ves svet. Takšna transformacija, ki je sicer izvedljiva z običajnimi GIS-orodji, ne odpravlja vplivov lokalnih popačenosti D48/GK in je (ob hkratni vsedržavni transformaciji) omejena na metrsko točnost. Enostavni državni in regionalni transformacijski parametri in njihovi metapodatkovni opisi so na voljo tukaj.

Program SiTra za transformacijo koordinat tudi z izračunom lastnih transformacijskih parametrov, optimalnih za dano delovišče (namenjen predvsem vzdrževanju zemljiškega katastra) je na voljo tukaj.

Brezplačni program SiTraNet, ki je poenostavljena spletna različica programa SiTra, je na voljo tukaj.

Za podatke, kjer ni potrebna največja točnost transformacije, je bil izjemoma uporabljen tudi vsedržavni model 8-parametrične ravninske projektivne transformacije. Razlog so specifične zahteve po ohranitvi ravnosti okvirov pri razdelitvi na liste.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava