Zbirke prostorskih podatkov

Slovenski višinski sistem 2000 (SVS2000, datum Trst)

Slovenski višinski sistem 2000 (SVS2000, datum Trst)

Parametre Slovenskega višinskega sistema 2000 z oznako SVS2000, ki se uporablja v prehodnem obdobju, je določil Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu. Od decembra 2018 pa se uporablja novi državni višinski sistem – SVS2010.

V SVS2000 so višine vseh geodetskih točk v nivelmanski mreži izračunane v višinskem datumu Trst. Višinski datum Trst je vezan na ničelno nivojsko ploskev oz. srednji nivo morja, ki je bil določen leta 1875 na osnovi zgolj enoletnih mareografskih opazovanj na pomolu Sartorio v Trstu. Izračun (izravnava) obstoječe nivelmanske mreže je bil izveden leta 2000, in sicer v sistemu normalnih-ortometričnih višin. Pri tem je bil za normalni reper mreže izbran reper z oznako FR 1049, ki je stabiliziran v bližini Ruš pod Pohorjem in katerega višina je bila določena v času avstro-ogrske nivelmanske izmere.
 

Geodetska nivelmanska mreža Slovenije v višinskem sistemu SVS2000 (datum Trst) je podana z višinami reperjev v sistemu normalnih-ortometričnih višin. Ta sistem višin se je uveljavil v 19. stoletju, ko so se na območju Evrope izvajale prve obsežne izmere nivelmanskih mrež. Višine točk niso določene v dejanskem (merjenem) težnostnem polju Zemlje, ampak na podlagi izračunanih vrednosti težnih pospeškov ob določenih predpostavkah, zato dandanes ta sistem velja za zastarelega.

Po dogovoru ima srednji nivo morja oziroma ničelna nivojska ploskev absolutno višino enako nič. Lega ničelne nivojske ploskve je definirana z vertikalno oddaljenostjo od t. i. normalnega reperja, ki je stabiliziran na območju, ki velja za geološko stabilno.
 

 

Višinske geodetske točke (reperji) se glede na stopnjo natančnosti uvrščajo v različne nivelmanske mreže, in sicer:

  • nivelmanske mreže z veliko natančnostjo (NVN),
  • nivelmanske mreže 1. reda,
  • nivelmanske mreže 2. reda,
  • nivelmanske mreže 3. reda,
  • nivelmanske mreže 4. reda in
  • mestne nivelmanske mreže.

V Sloveniji imamo trenutno stabiliziranih več kot 12.000 reperjev (vendar jih je več kot 30 % uničenih, kar pomeni da je uporabnih okoli 8.000 reperjev).

Dostop do višin reperjev je omogočen preko aplikacije PREG.
 

V letih 1999 in 2000 se je izvedel ponovni izračun višinske mreže na območju Slovenije. Višine vseh reperjev so izračunane v vertikalnem datumu Trst. Pri tem je celotna nivelmanska mreža Slovenije navezana na star avstro-ogrski fundamentalni reper 374 oziroma FR-1049, ki je stabiliziran pri Rušah.

Višinska mreža Slovenije (SVS2000) je izravnana v sferoidnem (normalnem) ortometričnem višinskem sistemu in vsi reperji imajo določene normalne-ortometrične višine. Osnovna mreža (osnova za izračun) je sestavljena iz:

  • nivelmanskih poligonov, ki so bili vključeni v II. NVN,
  • poligonov 1. reda, ki so bili izmerjeni po letu 1980, in
  • nivelmanskega vlaka 15 (Postojna–Rupa–Reka).

Tako je bilo dobljenih 7 nivelmanskih zank, ki so izravnane skupaj s slepim poligonom NVN4 (Lesce–Rateče). Nivelmanske zanke 1, 2, 3 in 4 so v celoti stabilizirane na območju Slovenije. Nivelmanske zanke 5, 6 in 7 pa so delno stabilizirane tudi na območju Hrvaške. Zanki 5 in 6 sta zelo veliki, kar seveda ni najbolje, saj imamo tako zelo nehomogeno mrežo. Teh sedem zank tvori temeljno nivelmansko mrežo, znotraj katere se bili izravnani vsi nivelmanski poligoni nižjih redov.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava