Zbirke prostorskih podatkov

Zbirka podatkov državnih geodetskih točk

Zbirka podatkov državnih geodetskih točk

Geodetska uprava RS vodi zbirko podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema. V njej se vodijo podatki o državnih geodetskih točkah in o državnem omrežju za globalno določanje položaja.

V zbirki podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema so shranjeni tudi podatki o drugih geodetskih točkah, ki niso državne geodetske točke (po ZDGRS) in arhivski podatki. Gre za podatke o geodetskih točkah, ki so bile potrebne za vodenje in vzdrževanje koordinatnega sistema D48 ter podatki o teh točkah, ki imajo značaj arhivskih (zgodovinskih) podatkov. Ti podatki so v zbirki le shranjeni in se ne vzdržujejo sistematično.

Na terenu se vzpostavijo (materializirajo) horizontalna, in vertikalna (višinski in gravimetrični del) sestavina državnega prostorskega koordinatnega sistema, in sicer z državnimi geodetskimi točkami. Status državne geodetske točke pridobi geodetska točka, ki je materializirana, kar pomeni, da je postavljena v naravi (fizična postavitev), stabilizirana s trajnim znamenjem in določena s prostorskimi koordinatami v državnem prostorskem koordinatnem sistemu. Za določitev koordinat teh točk se zahteva visoka natančnost, točnost in zanesljivost. Vrsto trajnih znamenj državnih geodetskih točk določi Geodetska uprava RS glede na vrsto državnih geodetskih točk. Te so lahko horizontalne, višinske ali gravimetrične. Državne geodetske točke se lahko tudi označijo z oznakami. Državne geodetske točke torej služijo vzpostavitvi (materializaciji) slovenskega državnega prostorskega koordinatnega sistema v fizičnem prostoru in hkrati povezavi z Evropskim prostorskim referenčnim sistemom (ESRS), obenem pa so tudi referenčne točke za kontrolo stanja (spreminjanja položaja v času) državnega koordinatnega sistema in za določitev transformacijskih modelov in parametrov za transformacijo koordinat med posameznimi realizacijami državnega prostorskega koordinatnega sistema.

Državne geodetske točke so referenčne točke za izvajanje geodetskih meritev, katerih položaj je določen z najvišjo točnostjo. Za vzpostavitev državnega prostorskega koordinatnega sistema je trenutno določenih (izmerjenih in stabiliziranih) okoli 2100 državnih geodetskih točk, od tega: približno 50 točk horizontalne sestavine, 2000 višinske sestavine, 36 točk gravimetrične sestavine, 6 točk kombinirane geodetske mreže (0. reda) ter 16 GNSS-postaj državnega omrežja za globalno določanje položaja (omrežje SIGNAL).

Posamezne, posebej pomembne državne geodetske točke in GNSS-postaje državnega omrežja za globalno določanje položaja se lahko zaščitijo s fizično zaščito (ograje, stebri). Fizična zaščita je namenjena preprečitvi poškodovanja ali celo uničenja državnih geodetskih točk ali stalnih postaj državnega omrežja za globalno določanje položaja ob posegih v prostor.

Celoten seznam državnih geodetskih točk je dostopen tukaj.

Seznam vsebuje:

-    točke državne kombinirane geodetske mreže 0. reda,
-    državne horizontalne geodetske točke,
-    državne gravimetrične točke,
-    GNSS-postaje državnega omrežja za globalno določanje položaja,
-    državne višinske geodetske točke (t. i. reperje) in
-    ostale državne geodetske točke.

Podatki o geodetskih točkah so dostopni preko aplikacije PREG.

Metapodatkovni opis Državnih geodetskih točk

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava