Zbirke prostorskih podatkov

Nepremičnine

Nepremičnine

Nepremičnina je zemljišče s pripadajočimi sestavinami.
Zemljišče je zemljiška parcela, ki je evidentirana v zemljiškem katastru.
Pripadajoče sestavine zemljišč so stavbe in deli stavb, ki so evidentirani v katastru stavb. 
 
Zadnji vpisani podatki zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin se vodijo kot zbirke podatkov in se izkazujejo z identifikacijsko oznako parcele, stavbe, oziroma dela stavbe ali nepremičnine.

Nepremičninske evidence so:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava