Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Zbirke prostorskih podatkov

Register prostorskih enot

Register prostorskih enot

Osnova Registra prostorskih enot je integrirana podatkovna baza z lokacijskimi in opisnimi podatki.

V registru so evidentirane tudi vse hišne številke in  se povezuje s katastrom stavb.

Vsebina Registra prostorskih enot:

 • osnovne prostorske enote:
  hišna številka, prostorski okoliš, statistični okoliš, naselje, občina, upravna enota, območje vodenja RPE, katastrska občina, država.
 • dodatne prostorske enote:
  ulica, četrtna skupnost, vaška skupnost, krajevna skupnost, volišče za lokalne volitve, volišče za državnozborske volitve, volilna enota za lokalne volitve, volilni okraj za državnozborske volitve, volilna enota za državnozborske volitve, šolski okoliš.
 • šifranti:
  -
  šifranti prostorskih enot (šifra in ime prostorske enote);
  - šifrant ulic (šifra in ime ulice) in drugi.
    

Zloženka Hišna številka in številka stanovanja

Zloženka Identifikacijske oznake nepremičnin

Register prostorskih enot je nastal z nadgradnjo Registra območij teritorialnih enot (ROTE) in evidence hišnih številk (EHIŠ), ki sta ju vzpostavila statistika in geodetska služba na začetku 80-ih let prejšnjega stoletja.

Osnova Registra prostorskih enot je integrirana podatkovna baza z lokacijskimi in opisnimi podatki, ki je bila vzpostavljena leta 1995. Ob vzpostavitvi se je začelo tudi njeno vzdrževanje.

Centralno bazo, ki jo imenujemo tudi delovna baza, vzdržujejo geodetske pisarne, območne geodetske uprave in glavni urad preko lokalnih baz s pomočjo aplikacij za vodenje, vzdrževanje in izdajanje podatkov Registra prostorskih enot in hitrega komunikacijskega omrežja državnih organov po principu distribuiranih baz podatkov.

Na Ministrstvu za javno upravo je vzpostavljena uporabniška baza Registra prostorskih enot, ki je kopija centralne baze na glavnem uradu.

V uporabniško bazo se enkrat dnevno zapišejo vse spremembe, ki so bile izvedene v delovni bazi. Baza je namenjena uporabnikom za lažje dostopanje do podatkov Registra prostorskih enot, ima pa tudi funkcijo zaščitne kopije baze.

Zakonodaja s področja geodetske dejavnosti  se v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja nahaja na strani Geodetske uprave RS.

Zakonska podlaga za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje Registra prostorskih enot:

 • Grafični sloji podatkov iz registra prostorskih enot so kot brezplačni podatki na voljo preko aplikacije e-Geodetski podatki (e-GP).

Imenik referentov RPE - imenik je organiziran glede na krajevno pripadnost posameznih občin območnim geodetskim upravam oz. geodetskim pisarnam. Stanje podatkov v imeniku je na dan 30.8.2018.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava