Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Zbirke prostorskih podatkov

Določanje hišne številke

Določanje hišne številke

Stavbam se zaradi lažje orientacije v prostoru in zaradi možnosti prijave stalnega oziroma začasnega prebivališča in sedeža opravljanja dejavnosti določijo hišne številke.

Hišna številka je praviloma numerična (številčna) oznaka stavbe, mogoča pa je tudi alfanumerična oznaka (npr. 5 a). Praviloma se določi po zaporedju lege stavbe. Lega stavbe s hišno številko je določena s centroidom stavbe. Hišne številke se pod pogoji, ki jih določajo predpisi, določijo stanovanjskim ali poslovnim stavbam, ki so evidentirane v katastru stavb in so namenjene stalnemu ali začasnemu prebivanju oz. opravljanju poslovne in druge dejavnosti.

Hišna številka se lahko določi tudi stavbi, ki je evidentirana v katastru stavb in ni stanovanjska ali poslovna stavba, če v njej prebivajo ljudje ali se v njej opravlja dejavnost.

Podatek o prebivanju ljudi oziroma opravljanju dejavnosti vlagatelj poda z izjavo na vlogi za določitev hišne številke.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava