Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Zbirke prostorskih podatkov

Določanje območij ter imenovanje in označevanje naselij, ulic in stavb

Določanje območij ter imenovanje in označevanje naselij, ulic in stavb

Državni zbor Republike Slovenije je februarja 2008 sprejel nov Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/08 z dne 14.03.2008 in je začel veljati 29.03.2008.

ZDOIONUS določa načine in postopke določanja območij in imen naselij, imen ulic, vzpostavitev uličnih sistemov, določanje hišnih številk ter označevanje naselij, ulic in stavb.

Na njegovi podlagi sta sprejeta dva podzakonska predpisa:

Čeprav citirana pravilnika že podrobneje urejata vprašanja s področij določanja območij in imen naselij, je Geodetska uprava Republike Slovenije v sodelovanju s predstavniki Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije zaradi poenotenega dela pripravila »PRIPOROČILA ZA DELO PRI SPREMINJANJU OBMOČIJ NASELIJ IN IMENOVANJU NASELIJ IN ULIC«.

Priporočila so namenjena predlagateljem postopkov po ZDOIONUS.

Geodetska Uprava Republike Slovenije pripravlja tudi dokument »Pogosto zastavljena vprašanja na temo ZDOIONUS«, kjer bomo odgovorili na različna vprašanja na temo omenjenega zakona. Dokument se bo stalno kronološko dopolnjeval.

Vsa vprašanja, dileme in ostalo povezano z ZDOIONUS pošljite na e-naslov pisarna.gu(at)gov.si kjer v sporočilu dopišite »Vprašanje na ZDOIONUS«.

Dopis občinam za delo pri spreminjanju območij naselij in imenovanju naselij in ulic

Priporočila za delo pri spreminjanju območij naselij in imenovanju naselij in ulic

Za boljšo predstavo glede oblike grafičnega dela elaborata sta na voljo vzorčna primera:

Sprememba meje naselja

Uvedba uličnega sistema

Uvedba uličnega sistema - detajl

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava