Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Zbirke prostorskih podatkov

Zgodovina lestvic katastrskega dohodka

Zgodovina lestvic katastrskega dohodka

Katastrski dohodek je pavšalna ocena dohodka, ki ga je v kmetijski in gozdarski proizvodnji ob specifičnih naravnih danostih, prevladujoči strukturi proizvodnje oziroma načinu rabe zemljišč in v danem ekonomskem okolju mogoče doseči z  rabo opredeljeno s posamezno katastrsko kulturo.
V praksi se uporablja kot nadomestilo informacije o dejanskem dohodku v kmetijstvu in gozdarstvu, najpogosteje za zasebni sektor.

Dohodek je razlika med tržnimi prihodki in stroški, brez upoštevanja stroškov dela.

Za vsak katastrski okraj se določi lestvica katastrskega dohodka, razčlenjena po razredih za vsako posamezno katastrsko kulturo.  

Zakonski in podzakonski predpisi s področja katastrskega dohodka:

Valorizacijski količniki za lestvice katastrskega dohodka:  
Predpisi:

Količniki za preračun katastrskega dohodka:
 Uradni list SRS 42/1989 (f= 10) *
 Uradni list SRS 47/1990 (f= 13,42; *23,30 samo za gozd!)
 Uradni list RS 33/1991 (f= 5,13) *
 Uradni list RS 62/1992 (f= 1,46) *
 Uradni list RS 72/1993 (f= 1,4) *
 Uradni list RS 89/1998 (f= 1,09) *
 Uradni list RS 119/2002 (f= 1,06) *
 Uradni list RS 60/2005 –  različno po katastrskih kulturah;
 Uradni list RS 66/2006  - valorizacija  plantažnih sadovnjakov
 Uradni list RS 51/2010 (f= 0,64) *
* enotni količnik za vse katastrske kulture, razrede in za vse katastrske okraje

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava