Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Zbirke prostorskih podatkov

Digitalni model višin 5 x 5 m (DMV 5)

Digitalni model višin 5 x 5 m (DMV 5)

Izdelan je bil v letih 2011 - 2014 vzporedno s cikličnim aerosnemanjem in izdelavo ortofota. Poleg podatkov cikličnega aerosnemanja so bili za izdelavo modela uporabljeni še nekateri drugi podatki.

Značilnosti Digitalnega modela višin 5 x 5 m so:

  • Natančnost modela je 1 m na odprtih območjih in 3 m na zaraščenem terenu.
  • Model pokriva celotno območje Slovenije.
  • Izdaja se v gridu z ločljivostjo 5 m.

Podatki digitalnih modelov višin se izdajajo v ASCII formatu, datoteke s končnico *.XYZ. Osnovna enota izdajanja je list TTN 5. Velikost lista TTN 5 je 3.000 m × 2.250 m.    

YXZ format

Podatki se izdajajo v ASCII zapisu (y, x, H). 

Primer izhodnega formata DMV0050_D48:
        443886.53  78998.57  444.3
        443891.53  78998.57  444.7
        443896.53  78998.57  445.1
Primer izhodnega formata DMV0050_D96:
        414500  37000  346.5
        414500  36995  345.7
        414500  36990  344.8

  • Uporabnost digitalnega modela višin
    Podatki so primerni za izvajanje prostorskih analiz, za uporabo pri vizualizaciji oziroma upodabljanju prostora, uporabni so za izdelavo topografskih in tematskih kart ter v druge namene.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava