Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Zbirke prostorskih podatkov

Digitalni model višin z ločljivostjo (DMV 12,5, DMV 25, DMV 100)

Digitalni model višin z ločljivostjo (DMV 12,5, DMV 25, DMV 100)

Digitalni model višin Slovenije je sistem, ki obsega podatke digitalnih modelov višin Slovenije in njene okolice z ločljivostjo 12,5 m, 25 m in 100 m. V model je vključenih več kot 25 vrst višinskih podatkov, zajetih od leta 1947 do leta 2005, kot so digitalni modeli reliefa z ločljivostjo od 10 do 600 m, digitalizirane plastnice, sloji cest in železnic različnih meril, geodetske točke, kataster stavb ipd.

Značilnosti Digitalnega modela višin Slovenije so:

 • model višin je homogen in ne vsebuje grobih napak,
 • model višin obsega širše območje okoli Slovenije,
 • model višin obsega več kot 353 milijonov točk pri ločljivosti 12,5 m,
 • ocenjena natančnost modela je 3,2 m:
  • ravnine 1,1 m,
  • gričevja 2,3 m,
  • hribovja 3,8 m,
  • gorovja 7,0 m.
    
 • podatki Digitalnega modela višin Slovenije so na voljo v ločljivosti:
  • 12,5 m (DMV 12,5),
  • 25 m (DMV 25),
  • 100 m (DMV 100).

Podatki digitalnih modelov višin se izdajajo v formatu YXZ. Osnovna enota izdajanja je list TTN 5. Velikost lista TTN 5 je 3.000 m × 2.250 m. Slovenijo prekriva 3.258 listov TTN 5.    

YXZ format

Podatki se izdajajo v ASCII zapisu (y, x, H). Primer izhodnega formata:

401000.0 112000.0  251.71
401025.0 112000.0  241.03
401050.0 112000.0  230.51
401075.0 112000.0  219.88
401100.0 112000.0  208.31
401125.0 112000.0  195.45
...

 • Uporabnost digitalnega modela višin
  Podatki so primerni za izvajanje prostorskih analiz, za uporabo pri vizualizaciji oziroma upodabljanju prostora, uporabni so za izdelavo topografskih in tematskih kart ter v druge namene.
 • Digitalni modeli višin DMV 12,5, DMV 25 in DMV 100 so kot brezplačni podatki na voljo preko aplikacije e-Geodetski podatki (e-GP).
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava