Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Zbirke prostorskih podatkov

Ortofoto

Ortofoto

Ortofoto je aerofotografija, ki je z upoštevanjem podatkov o reliefu in absolutne orientacije aerofotografij pretvorjena v ortogonalno projekcijo. Izdelek je v metričnem smislu enak linijskemu načrtu ali karti.

Ortofoti:

 • so aerofotografije transformirane iz centralne v ortogonalno projekcijo;
 • so mersko primerljivi s kartami;
 • datoteke ortofotov so razdeljene po listih TTN5 (temeljni topografski načrt v merilu 1 : 5.000) v novem koordinatnem sistemu (D96TM), velikost lista je 2.250 x 3.000 m;
 • območje, ki ga pokriva ortofoto, je razdeljeno na 3.302 lista;
 • 2001 je bila Slovenija prvič v celoti pokrita s črnobelimi ortofoti, 2006 pa prvič v celoti z barvnimi ortofoti;
 • ortofoti zadnje izdaje (stanje na terenu) so iz let 2018 - 2021;
 • Slovenija je v celoti pokrita z barvnimi ortofoti s slikovnim elementom 25 cm, 50 cm in barvnim bližnje infrardečim ortofotom s slikovnim elementom 50 cm.

Izsek iz barvnega ortofota     Izsek iz barvnega bližnje infrardečega ortofota

Ortofoto je aerofotografija, ki je z upoštevanjem podatkov o reliefu in absolutne orientacije aerofotografij pretvorjena v ortogonalno projekcijo. Pri tem so odstranjeni vplivi optike aerofotoaparata, njegovega nagiba in vpliv razgibanosti terena.

 • v enem izdelku so združene prednosti aerofotografij (podrobnost detajla, aktualnost podatka v času zajema…) in karte (enotno merilo, pravilna geometrija);
 • Slovenija je bila s črno belimi ortofoti (DOF5) v celoti prvič pokrita avgusta 2001;
 • leta 2006 je bila Slovenija prvič v celoti pokrita z barvnimi in barvnimi infrardečimi ortofoti;
 • načrtujemo, da bomo ortofoto vzdrževali v ciklu 2-4 let;
 • ortofoti iz leta 2006 so izdelani v Gauss-Kruegerjevi projekciji, državni koordinatni sistem D48;
 • ortofoti od leta 2009 pa so izvorno izdelani v prečni Mercatorjevi projekciji, državni koordinatni sistem D96/TM, v novem razrezu na liste TTN5 in nato transformirani v koordinatni sistem D48;
 • za vse ortofote so na voljo lokacijske datoteke v obeh koordinatnih sistemih;
 • Seznam vseh izdelanih ortofotov:

DOF025

seznam
DOF050

seznam

DOF050IRseznam
DOF 5 (do leta 2006)

seznam

DOF 25 (do leta 2006)seznam

 

Zadnje stanje ortofotov:

 

Načrt izdelave ortofota za naslednja tri leta:

Uporaba ortofota:

 • kot bazični sloj v aplikacijah geografskih informacijskih sistemov (GIS),
 • za prostorsko planiranje,
 • za planiranje geodetskih del na terenu,
 • za dopolnitev informacij klasičnim topografskim načrtom,
 • za osnovo transfomacije digitalnih katastrskih načrtov v Gauss Kruegerjevo projekcijo,
 • za kontrolo zajema stavb za register stavb -> za odkrivanje degradacije prostora,
 • za zajem rabe zemljišč na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • za zajem, lociranje in pomoč pri določitvi gozdnih sestavov gozdarskih gospodarskih enot,
 • za osnovo za nastavitev katastra trajnih nasadov,
 • za pomoč pri simulacijah in vizualizacijah prostora in dogodkov v prostoru,
 • ortofoto ne more v celoti nadomestiti klasičnih kart in temeljnih topografskih načrtov in ni primeren za zajem objektov z večjimi višinskimi razlikami (npr. stavbe, itd).

 

Aplikacija za prijavo napak CAS

Tehnične karakteristike ortofota (DOF5):

 • enota izdelave in izdajanja: 

slika - obseg – list TTN5 - 2.250 m x 3.000 m  

 • prostorski referenčni sistem:

državni koordinatni sistem D48; Gauss Kruegerjeva projekcija

državni koordinatni sistem D96/TM; prečna Mercatorjeva projekcija

 • viri zajema:

aerofotografije

 • dolžina talnega intervala aerofotografij (DTI – srednja velikost slikovnega elementa na tleh) za izdelavo ortofotov:

0,25 m - DOF025
0,50 m - DOF050
0,50 m - DOF050IR


Oblika datotek:

 • rastrska slika: 

TIFF format: .TIF

 • podatki o geolokaciji slike:

V datoteki .TFW, v primeru prevzema podatkov iz aplikacije e-Geodetski podatki – EGP je geolokacija zapisana v glavi datoteke GeoTIF


Velikost slike:

 • črno-bela slika:

256 sivih tonov, DOF5 27 MB (se ne izdeluje več)

 • barvna slika:

16 mio barv, DOF025 317 MB; DOF050 80 MB; DOF050IR 80 MB

 

Klasične ortofote je Geodetska uprava RS začela izdelovati v 80. letih 20. stoletja. Najpogosteje so bili uporabljeni za vzdrževanje temeljnih topografskih načrtov v merilu 1 : 5.000 in karte 1 : 25.000, v te namene je bilo izdelanih okoli 150 listov.

S pohodom digitalne tehnologije v geoznanosti so bili v letu 1993 za celotno območje občine Koper (površina 449 km2) izdelani prvi ortofoti s slikovnim elementom slike 0,5 m v naravi in izrisom v merilu 1 : 5.000 (okoli 66 listov).

Za sistematično izdelavo ortofotov v Sloveniji v digitalni obliki je bil v decembru leta 1994 izdelan projekt Digitalni ortofoto načrti in karte. Projekt je določil kot izhodiščni material posnetke cikličnega aerosnemanja, resolucijo 0,5m (velikost slikovnega elementa) za obseg slik TTN5 in oznako DOF5 in pod oznako DOF25 sliko z resolucijo 2m za obseg slik TK25.

Oblika vseh digitalnih slik je TIF format. 

V letu 1994 se je začela sistematična izdelava ortofota za Slovenijo - tako je bilo leta 1994 izdelanih 74 listov DOF5 in 14 listov DOF25.

Od leta 1995 je Geodetska uprava RS izdajala samo DOF5.

Poizkusno so v letu 1996, za eno katastrsko občino (10 listov v merilu 1 : 2.000), izdelali črno-bele ortofote z resolucijo 0,2 m, ki so bili uporabljeni za novo določitev katastrske klasifikacije.

Barvni ortofoto z resolucijo 0,2 m, z namenom določitve obalnega pasu in obalne linije je bil izdelan za celotno dolžino obale v širini 200 metrov. Izdelanih je bilo 114 listov ortofotov v razdelitvi topografskih načrtov v merilu 1 : 1.000.

Slovenija je bila z ortofoti (DOF5) v celoti prvič pokrita avgusta 2001.

V letu 2004 so bili izdelani prvi barvni ortofoti, leta 2006 pa so bili izdelani barvni ortofoti za celo Slovenijo.

V letu 2006 smo zaradi prehoda na digitalni način zajema podatkov in razširitve produktov DOF5 preimenovali v DOF050 (barvni ortofoto z velikostjo slikovnega elementa 0,50 m) ter dodali DOF025 (barvni ortofoto z velikostjo slikovnega elementa 0,25 m) in DOF100IR (barvni bližnje infrardeči ortofoto z velikostjo slikovnega elementa 1,0 m), pri vseh naštetih izdelkih je enota izdajanja list TTN5.

Od leta 2009 so vsi ortofoti izvorno izdelani v novem koordinatnem sistemu in v novem razrezu na liste TTN5.

Od leta 2015 se pri izdelavi ortofota uporablja DMR z resolucijo 1 x 1 m, ki je bil izdelan na osnovi lidarskih meritev. Na območjih, kjer so na podlagi aerofotografij ugotovljene spremembe, je DMR popravljen.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava