Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Zbirke prostorskih podatkov

Državna topografska karta merila 1:50.000 (DTK 50 in DTK 50V)

Državna topografska karta merila 1:50.000 (DTK 50 in DTK 50V)

 • 58 listov pokriva celotno ozemlje Slovenije.
 • Prva izdelava je potekala v letih od 2000 do 2005.
 • Listi karte so na voljo v tiskani in digitalni rastrski obliki, obnovljeni pa v digitalni rastrski in vektorski obliki (tiskajo se več ne).
 • Poleg barvne rastrske slike celotne karte, so na voljo tudi posamezni vsebinski sloji.
 • V letih od 2006 do 2016 je bilo obnovljenih vseh 58 listov rastrske karte DTK 50, za katere je izdelan tudi nov podatkovni sloj z izvenokvirno vsebino karte. Z obnovo so na voljo tudi vektorski podatki po listih.
 • V letu 2017 se je začel nov cikel obnove, od takrat je bilo obnovljenih 21 listov.
 • DTK 50 je od leta 2017 na voljo tudi v obliki zveznih slojev – in sicer kot zvezni kartografski prikaz in kot zvezna kartografska zbirka podatkov. Zvezna sloja sta najbolj ažurna podatkovna niza DTK 50.

Listi karte so na voljo v rastrski obliki v TIFF formatu. Resolucija rastrskih slik je 300 dpi. Na vseh rastrskih slikah je predstavljena samo vsebina znotraj okvira lista. Vsa izvenokvirna vsebina je izpuščena zaradi možnosti sestavljanja listov. Za geolociranje rastrskih slik so priložene datoteke tfw.

Primer izseka iz Državne topografske karte merila 1 : 50000

Datoteka rastrske slike, ki predstavlja barvni list karte, se imenuje T50**01.tif, pri čemer je ** številka lista (01, 02, itd. do 58). Poleg barvne rastrske slike celotne karte pa so na voljo tudi vsebinski sloji, ki predstavljajo posamezno barvno vsebino karte. 

Vsebinski sloji rastrskih slik so:

 • črna vsebina: naselja, komunikacije, imena… (NKI_CR)
 • siva vsebina: obrobe cest in skalovje (C_SI)
 • rdeča vsebina: ceste glede na vozišča, prometne površine… (C_RD)
 • rjava vsebina: relief – plastnice (RP_RJ)
 • modra vsebina: vode (H_MD)
 • zelena vsebina: vegetacija (GK_ZE)
 • vijolična vsebina: UTM mreža (UTM_VI)
 • sence reliefa (RS_SE)
   

Zvezni kartografski prikaz

Georeferencirana rastrska slika je zapisana v obliki TIFF + TFW datotek ločljivosti 4 m (317,5 DPI) in razrezana na 99 pravokotnih izrezov v 9 vrsticah in 11 stolpcih. 22 od 99 izrezov je brez vsebine. Razdelitev zveznega kartografskega prikaza na izreze prikazuje spodnja slika.   

Slika prikazuje razdelitev zveznega kartografskega prikaza na izreze

 

Vektorska zbirka  podatkov DTK 50 se je začela vzpostavljati z obnovo DTK 50 v letu 2006. 

Vektorska zbirka podatkov DTK 50 je objektno orientirana kartografska zbirka podatkov. Vsi objekti so razdeljeni v osem objektnih skupin, ki ustrezajo objektnim razredom v objektnem katalogu. Vsaka skupina ima lahko štiri podskupine objektov, glede na osnovni gradnik (točka, linija, ploskev, napis) – glej tabelo. Vsaka podskupina objektov je zapisana kot ločena datoteka v SHP obliki za vsak list karte.
 

Zvezna vektorska kartografska zbirka podatkov

DTK 50V je od leta 2017 na voljo tudi v obliki zvezne vektorske kartografske zbirke podatkov, ki se vodi in izdaja v obliki SHP datotek (27).

 

ID objektne skupine

ime objektne skupine

osnovni gradnik

ime datoteke*

1000

Matematični elementi

točka

T50☼☼V1000_t

 

 

linija

T50☼☼V1000_l

2000

Naselja in objekti

točka

T50☼☼V2000_t

 

 

linija

T50☼☼V2000_l

 

 

ploskev

T50☼☼V2000_p

 

 

napis

T50☼☼V2000_n

3000

Komunikacije

točka

T50☼☼V3000_t

 

 

linija

T50☼☼V3000_l

 

 

ploskev

T50☼☼V3000_p

 

 

napis

T50☼☼V3000_n

4000

Relief

točka

T50☼☼V4000_t

 

 

linija

T50☼☼V4000_l

 

 

ploskev

T50☼☼V4000_p

 

 

napis

T50☼☼V4000_n

5000

Hidrografija

točka

T50☼☼V5000_t

 

 

linija

T50☼☼V5000_l

 

 

ploskev

T50☼☼V5000_p

  napis

T50☼☼V5000_n

6000

Pokritost tal

točka

T50☼☼V6000_t

 

 

linija

T50☼☼V6000_l

 

 

ploskev

T50☼☼V6000_p

7000

Meje in ločnice

točka

T50☼☼V7000_t

 

 

linija

T50☼☼V7000_l

 

 

ploskev

T50☼☼V7000_p

 

 

napis

T50☼☼V7000_n

8000

Zemljepisna imena

napis

T50☼☼V8000_n

 

 

linijski napis

T50☼☼V8000_m

  * Namesto ☼☼ je treba vstaviti številko lista (01 – 58) ali ZS za zvezno kartografsko zbirko podatkov.
 

Seznam listov DTK 50 z letnico izdelave/obnove
 

                        Grafični prikaz listov DTK50 glede na leto obnove
        

Slika listov DTK 50 z letnico izdelave/obnove


Uporabnost DTK 50
DTK 50 je namenjena za prostorsko planiranje, za orientacijo na terenu, za osnovo drugim tematikam, kot vir za izdelavo drugih kart, itd.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava