Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Zbirke prostorskih podatkov

Državne pregledne karte

Državne pregledne karte

 • Državne pregledne karte Slovenije prikazujejo območje celotne Slovenije in del sosednjih držav na enem listu.
 • Izdelane so v prečni Mercatorjevi projekciji v merilih 1 : 250.000 (DPK 250), 1 : 500.000 (DPK 500),  1 : 750.000 (DPK 750) in 1 : 1.000.000 (DPK 1000).
 • Karte so na voljo v digitalni rastrski in vektorski obliki.

V letu 2017 so bile obnovljene DPK 500, DPK 750 in DPK 1000, v letu 2019 pa DPK 250. Pregledne karte niso natisnjene, na voljo so le digitalni rastrski in vektorski podatki.

Rastrski sloji preglednih kart so:

 • združen barvni sloj brez legende
 • združen barvni sloj brez legende in brez geografske mreže
 • združen barvni sloj z legendo
 • sloj reliefa – sence
 • modro-sivi sloj brez legende in brez mreže

Poleg natisnjenih listov in rastrskih slojev so karte na voljo tudi v vektorski obliki. Objekti karte so logično razdeljeni v osem objektnih tipov:

 • matematični elementi (geodetske točke, koordinatne mreže), 
 • naselja in objekti, 
 • komunikacije, 
 • relief, 
 • hidrografija, 
 • pokritost tal, 
 • meje in ločnice ter
 • zemljepisna imena.

DPK 250 je zaradi prikaza na enem listu in največjega preglednega merila primerna podlaga za planiranje na državni ravni. Vse pregledne karte so zelo primerna osnova za prikaze različnih tematik (meje prostorskih enot, razdelitev na trigonometrične sekcije, gostote poselitve…), zato je različica preglednih kart izdelana v sivo–modrih barvah. Sivo-modra različica ne prikazuje reliefa in pokritosti tal. 

Vektorski podatki preglednih kart služijo kot osnova za izdelavo evropskih zbirk topografskih podatkov:

 • EuroRegionalMap (ERM), ki ustreza merilu 1 : 250.000 in
 • EuroGlobalMap (EGM), ki ustreza merilu 1 : 1.000.000
DPK 250:  DPK 500:
Izsek iz Državne pregledne karte merila 1 : 250000 Izsek iz Državne pregledne karte merila 1 : 500000
DPK 750:  DPK 1000:
Izsek iz Državne pregledne karte merila 1 : 750000 Izsek iz Državne pregledne karte merila 1 : 1000000


Uporabnost preglednih kart
Za prostorske analize, za orientacijo v prostoru.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava