Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Zbirke prostorskih podatkov

Zbirka topografskih podatkov (DTM)

Zbirka topografskih podatkov (DTM)

Zbirka topografskih podatkov se vodi v obliki Državnega topografskega modela (DTM), ki vsebuje grafične in atributne topografske podatke o objektih, ki ustrezajo natančnosti merila 1 : 5.000.

Za zajem geometričnih parametrov topografskih podatkov se uporabi kombiniran fotogrametrični zajem na osnovi izdelkov cikličnega aerofotografiranja Slovenije (CAS) in laserskega skeniranja Slovenije (LSS). Tematski atributi topografskih podatkov se interpretirajo iz stereoparov CAS, podatkov LSS, privzamejo iz drugih baz in evidenc (podatki katastra stavb; podatki zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture; podatki banke cestnih podatkov) oz. interpretirajo iz drugih virov (TTN 5/10, DTK 25).

V DTM se zajemajo topografski podatki za območje Slovenije, ki so skladni s smernicami INSPIRE.

Vsebinsko so podatki Zbirke topografskih podatkov razdeljeni v šest objektnih področij oziroma sedemnajst objektnih tipov:

 

Objektno področjeObjektni tip
ZGRADBEStavba (ploskovni sloj)
Druga zgradba (ploskovni in točkovni sloj)
Naprava (točkovni sloj)
PROMETNA OMREŽJACesta (linijski sloj)
Cestna površina (ploskovni sloj)
Železnica (linijski sloj)
Žičnica (linijski sloj)
KOMUNALNE IN JAVNE STORITVEElektrovod (linijski sloj)
HIDROGRAFIJATekoče vode (linijski in ploskovni sloj)
Stoječe vode (ploskovni sloj)
Grajeni vodni objekti (linisjki, ploskovni in točkovni sloj)
Naravni vodni objekti (linisjki, ploskovni in točkovni sloj)
Mokrotne površine (ploskovni sloj)
Mokrišča (ploskovni sloj)
Morje (ploskovni sloj)
POKRITOST TALPokritost tal (ploskovni sloj)
POVRŠINA V POSEBNI RABIPovršina v posebni rabi (ploskovni sloj)

    
Podatke zbirke topografskih podatkov je mogoče uporabljati za geolociranje drugih podatkov v prostoru, kot podlago za prikaz grafičnih delov občinskih prostorskih planskih aktov in za potrebe digitalne kartografije. Možno jih je navezati na podatkovne nize različnih resorjev.

 

Trenutna slika pokritosti Slovenije s topografskimi podatki:

Podatki zbirke topografskih podatkov (DTM) so kot brezplačni podatki na voljo preko aplikacije e-Geodetski podatki (e-GP).

Za prikaz podatkov je bila izdelana spletna kartografska storitev WMTS (Web Map Tile Servis), ki omogoča vpogled v podatke zbirke topografskih podatkov (DTM). Spletna storitev je registrirana pod EPSG kodo 3794 (koordinatni sistem SI-D96/TM) in pod EPSG kodo 3912 (koordinatni sistem SI-D48/GK).

Spletna storitev prikazuje še podatke državne meje in zemljepisna imena za raven merila 1 : 25.000.

Spletno storitev je možno uporabljati z ustrezno programsko opremo (npr. ArcGIS, QGIS, TatukGIS idr..).

Povezave za dostop do podatkov DTM in spletne storitve najdete v zavihku Povezave.

Kartografski ključ DTK 5

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava