Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

EN PROSTOR ZA VSE

Novice

PROGRAM PROJEKTOV ePROSTOR

Financiranje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sredstva

Skupna višina sredstev namenjenih za program je 22,4 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva 17,9 milijona evrov.

Izvajalci

Geodetska uprava Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja.

Časovni okvir

Usklajeno in kakovostno upravljanje s prostorom ter učinkovito gospodarjenje z nepremičninami se izvaja v finančni perspektivi 2014 - 2020.

Promocija

Z namenom prepoznavnosti pomena projekta eProstor je bila zasnovana zloženka, v kateri so strnjeni ključni cilji in namen projekta.

Specifični cilji:

Zagotoviti večjo preglednost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin.
 

 

 
 

 

Pričakovani rezultati:

Informacijska prenova obstoječih nepremičninskih evidenc
•Vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema 
Izboljšava položajne natančnosti grafičnega dela zemljiškega katastra
•Vzpostavitev potrebnih koordinacijskih mehanizmov za delovanje skupne infrastrukture, 
Vzpostavitev omrežja ponudnikov in uporabnikov 
•Zagotavljanje pogojev za neoviran pretok prostorskih podatkov med organi javne uprave v Sloveniji in njihovo izmenjavo z organi Evropske komisije in med državami članicami

PROGRAM PROJEKTOV ePROSTOR JE SESTAVLJEN IZ PETIH PROJEKTOV:

Skupna infrastruktura za prostorske informacije

Cilj projekta je vzpostavitev ustreznih koordinacijskih mehanizmov za delovanje skupne infrastrukture za prostorske informacije skladno z ZIPI.

Prostorski informacijski sistem

Cilj projekta je vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema (zbirk podatkov in e-poslovanja v javni upravi pri načrtovanju prostora in graditvi objektov).

Informacijska prenova nepremičninskih evidenc

Cilj projekta je informacijska prenova nepremičninskih evidenc (zemljiškega katastra in katastra stavb, registra prostorskih enot, državne meje).

Zajem in izboljšava podatkov

Cilji projekta so zajem prostorskih podatkov o dejanski rabi pozidanih zemljišč, izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra in skeniranje elaboratov katastrskih meritev.

Podpora vodenju projektov in informiranje

Projekt je namenjen operativni podpori vodenju programa projektov ter informiranju in izobraževanju udeležencev v programu in širše strokovne javnosti.

Bodite prvi, ki boste prejeli informacije aktualne novice eProstor

Prijavite se v naše elektronske novice.

Se želite odjaviti od prejemanja eProstor e-novic? Kliknite tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava