Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Uporaba omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Dostopnost

Izjava o dostopnosti

Ta izjava je bila izdelana 5. 7. 2022 in pregledana dne 10. 8. 2023

Izjava o dostopnosti se nanaša na storitveni Portal Prostor, vključno s prenovljenimi aplikacijami.

Na Geodetski upravi se zavezujemo, da bomo omogočali dostopnost storitvenega Portala Prostor v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona, brajevo vrstico),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti
Portal Prostor je delno skladen z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju:ZDSMA) zaradi spodaj navedenih izjem.

Dostopne alternative
Vse informacije, ki so objavljene na Portalu Prostor, lahko uporabniki pridobite na:

Obvestilo o domnevno nedostopnih vsebinah in/ali zaprosilo za informacije o nedostopnih vsebinah nam lahko pošljete tudi po navadni pošti na naslov:

Geodetska uprava Republike Slovenije
Ministrstvo za naravne vire in prostor
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

Geodetska uprava vam bo skladno z drugo točko 8. člena ZDSMA na vaše obvestilo ali zaprosilo odgovorila najpozneje v roku osmih dni od dneva prejema. Če v tem roku ustreznega odgovora ne bomo mogli podati, vam bomo v tem roku sporočili, kdaj bomo odgovor lahko podali in navedli vzrok za zakasnitev pri pripravi odgovora.


Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite neskladnost z določili ZDSMA, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
telefon: 01 555 58 48
elektronska pošta: gp.irsid@gov.si

 

Aplikacije Geodetske uprave

Nobena aplikacija Geodetske uprave nima statusa mobilne aplikacije. Kljub temu se od pričetka veljavnosti ZDSMA trudimo zagotoviti čim večjo dostopnost tistih aplikacij, ki so se bistveno prenovile. Glede na naravo informacij, ki jih Geodetska uprava preko aplikacij za vpogled ali dostop posreduje uporabnikom, vse vsebine niso povsem dostopne - gre predvsem za spletne zemljevide in storitve kartiranja, ki jih ZDSMA v 3. členu določa kot izjeme. So pa aplikacijam dodana orodja za izboljšanje uporabniške izkušnje oseb z različnimi oblikami oviranosti, na primer povečevanje pisave, vklop različnih kontrastov, uporaba tipkovnice, navodila za uporabo v dostopni obliki, ...

 

Spletišče Portal Prostor

Nedostopna vsebina
Dostopnost Portala Prostor nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA. Primeri takih vsebin so predvsem stari skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa in programsko generirani dokumenti, ali pa strokovni dokumenti, namenjeni ozkemu krogu uporabnikov, kot so na primer geodetski izvajalci. Primeri takšnih dokumentov so razna navodila za pomoč pri izdelavi elaboratov in podobno. Nedostopne vsebine so v nadaljevanju podrobno popisane.

 

ZAVIHEK PODROČJA

PODROČJE PARCELE IN STAVBE

Podpodročje Drugo/Razno

 • v sklopu Pogosta vprašanja je objavljena povezava na Bazo znanja, ki je programsko generirana in zato morda ne v celoti prilagojena zahtevam dostopnosti
 • Sklop Izobraževanja vsebuje pdf datoteke, ki niso urejene z vidika dostopnosti, saj je vsebina namenjena izključno ozkemu krogu strokove javnosti - geodetskim izvajalcem. Priprava teh vsebin v skladu z zahtevami o dostopnosti izvajalcu predstavlja nesorazmerno breme.

 

PODROČJE DRŽAVNI TOPOGRAFSKI SISTEM

Podpodročje Topografski podatki

 • Dokument Kartografski ključ DTK5 ni skladen z dostopnostjo – gre za starejši dokument, ki je bil pripravljen za namen tiskanja publikacije.

Podpodročje Drugo/Razno

 • V sklopu EPSG kode za Slovenijo niso skladni dokumenti v zavihku Dodatna gradiva. Gre za zunanje povezave na datoteke s strokovnimi članki, nastale pred 23. 9. 2018, objavljene pa so na drugih spletnih naslovih.
 • Sklop Stalne postaje državnega omrežja GNSS (SIGNAL), zavihek Omrežne storitve SIGNAL - stroškovniki so lahko deloma nedostopni, ker gre za digitalno podpisane dokumente, kot jih določa Uredba o podrobnejših merilih in pogojih za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in pristojbine za souporabo podatkov in storitev.
 • Sklop Dodatna gradiva - vsebina ni prilagojena osebam z različnimi oblikami oviranosti. Dokumenti so večinoma nastali pred septembrom 2018, objavljene so le zunanje povezave na druga slovenska ali tuja spletna mesta.

 

PODROČJE DRŽAVNI KOORDINATNI SISTEM

Podpodročje Vertikalna sestavina

 • Sklop Slovenski višinski sistem 2000, zavihek Navodila - objavljena sta dva stara dokumenta izpred leta 2018, namenjena ozkemu krogu strokovnjakov, ki merijo nivelman in uporabljajo nivelir.
 • Sklop Gravimertična sestavina, zavihek Gravimetrične mreže - datoteka Seznam državnih gravimetričnih točk še ni v celoti urejen glede dostopnosti, gre za dokument iz leta 2017.
 • Sklop Dodatna gradiva - vsebina ni prilagojena osebam z različnimi oblikami oviranosti. Dokumenti so večinoma nastali pred septembrom 2018, objavljene so zunanje povezave na druga slovenska ali tuja spletna mesta.

Podpodročje Zbirka državnih geodetskih točk

 • Zavihek Seznam geodetskih točk vsebuje povezavo na datoteko točk iz leta 2017, ki še ni prilagojena osebam z različnimi oviranostmi.
 • Zavihka Koordinate ključnih GNSS-točk in Mreža kontrolnih GNSS-točk vsebujeta dokument z obvestilom, ki še ni prilagojen v zvezi z dostopnostjo. V zavihku Mreža kontrolnih GNSS-točk je neurejen še dokument Topografije kontrolnih točk, ki je namenjen ozkemu krogu geodetov in njegova pretvorba predstavlja nesorazmerno breme.

Podpodročje Drugo/Razno

 • Sklop Navodila vsebuje večinoma stare neprilagojene dokumente, ki pa so ozko strokovne narave.
 • Sklop EPSG kode za Slovenijo, zavihek Dodatna gradiva - dokumenti niso skladni, gre za zunanje povezave na datoteke s strokovnimi članki, nastale večinoma pred 23. 9. 2018, objavljene pa so na drugih spletnih naslovih.
 • Sklop Transformacija v novi koordinatni sistem, zavihek Razlaga vsebuje objavo brošure, ki je bila izdelana za tisk v letu 2017 in ni urejena v zvezi z dostopnostjo.
 • Sklop Transformacija v novi koordinatni sistem, zavihek Transformacijski parametri vsebuje dve dbf datoteki (24 regij Parametri D48-D96 in 24 regij Parametri D96-D48), ki sta namenjeni ozki strokovni javnosti in nista ustrezno prilagojeni.
 • Sklop Transformacija v novi koordinatni sistem, zavihek Dodatna gradiva - dokumenti niso skladni, gre za zunanje povezave na datoteke s strokovnimi članki, nastale večinoma pred 23. 9. 2018, objavljene pa so na drugih spletnih naslovih.

 

PODROČJE PROSTORSKE ENOTE IN NASLOVI

Podpodročje Regiser prostorskih enot

 • Zavihek Navodila vsebuje 2 stara neprilagojena dokumenta iz leta 2008, namenjena občinam pri spreminjanju območij prostorskih enot.

 

PODROČJE GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

Podpodročje Postopki vpisa sprememb GJI in OPT

V zavihkih Elaborati GJI in Elaborati OPT so neusklajene datoteke izmenjevalnega formata, ki so namenjene izključno ozkemu krogu izdelovalcev elaboratov gospodarske javne infrastrukture in omrežnih priključnih točk.

Podpodročje Drugo/Razno

 • Sklop Obvestila - objavljen je en neusklajen dokument s primeri evidentiranja elektronskih komunikacij, namenjen izdelovalcem elaboratov.

 

PODROČJE TRG IN VREDNOSTI NEPREMIČNIN

Podpodročje Trg nepremičnin

 • Zavihek Poročila o trgu nepremičnin - gre za dokumente, ki so bili v preteklosti predvideni za tisk. Stari dokumenti niso prilagojeni za uporabo oviranih oseb, saj nam popravki tako velike količine predstavljajo nesorazmerno breme. Vsi novejši dokumenti pa so dostopni tudi v obliki, primerni za ovirane osebe.
 • Zavihek Poročanje v evidenco trga nepremičnin (ETN) - v tem sklopu pripeti dokumenti še niso prilagojeni po standardih ZDSMA.

Podpodročje Posplošene vrednosti

 • Zavihek Informacije javnega značaja vsebujejo navodila za uporabo aplikacije Seznanitev z informacijami javnega značaja, ki še ni usklajen z zahtevami dostopnosti.

Podpodročje Modeli vrednotenja

 • Zavihek Oblikovanje bodočih modelov - aktualno v delu o usklajevanju osnutkov modelov z občinami in strokovno javnostjo vsebuje dokumente, ki morda niso v celoti prilagojeni zahtevam dostopnosti.

Podpodročje Drugo/Razno

 • Sklop O množičnem vrednotenju v zavihku Zgodovina vsebuje neprilagojeno poročilo Mednarodnega denarnega sklada iz leta 2015.
 • Sklop Druge aktivnosti Urada za množično vrednotenje nepremičnin vsebje še nekaj starih dokumentov iz leta 2015, ki verjetno niso v celoti dostopni osebam z oviranostmi.

 

ZAVIHEK INSPIRE

Vsebine so bile prenešene iz nekdanjega Geoportala, pretežno gre za dokumente, ki niso v celoti urejeni v zvezi z dostopnostjo. Velika večina dokumentov sega v obdobje pred septembrom 2018, hkrati gre tudi za dokumente s povezavami na druga tuja in slovenska spletišča.

Ta sklop vsebin je še v pregledu glede zagotavljanja določil ZDSMA.

 

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.