Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Uporaba omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Postopki vpisa sprememb GJI in OPT

Zbirne podatke o objektih in omrežjih vodi Geodetska uprava v zbirnem katastru GJI na podlagi podatkov, ki so evidentirani v posameznih upravljavskih katastrih gospodarske javne infrastrukture in jih upravljavci objektov gospodarske javne infrastrukture redno posredujejo v zbirni kataster GJI. Podatke posredujejo v obliki digitalnih elaboratov. Za evidentiranje podatkov o cestah je treba upoštevati tudi sloj križišč.

Upravljavci objektov gospodarske javne infrastrukture so dolžni zagotavljati posredovanje zbirnih podatkov o gospodarski javni infrastrukturi na Geodetsko upravo.

Podatki morajo biti posredovani skupaj s priloženimi dokumenti v elaboratu sprememb.

Osnovne zahteve in primeri izdelave elaboratov so navedeni v spodaj navedenih dokumentih.
 

Obrazci


 Izmenjevalni format

Primeri izdelanih elaboratov za naslednje vrste GJI:

 

Kontakt

E-naslov: gji@gov.si

V skladu z 239. členom Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 so lastniki javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture dolžni sporočiti podatke o zmogljivosti omrežne priključne točke po drugem odstavku 14. člena tega zakona neposredno organu, pristojnemu za geodetske zadeve, za vpis v evidenco iz prvega odstavka 14. člena tega zakona v enem letu od njegove uveljavitve.

Podatki morajo biti posredovani na Geodetsko upravo skladno s Pravilnikom o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih.

Osnovne zahteve in primeri izdelave elaboratov so navedeni v spodaj navedenih dokumentih.
 

Obrazci

Izmenjevalni format

Primer izdelanega elaborata za OPT

  • omrežna priključna točka (geojson

 

Kontakt

E-naslov: gji@gov.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.