Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Uskladitev podatkov v katastru nepremičnin

Dostopi do storitev

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Postopki vpisa sprememb GJI in OPT

Zbirne podatke o objektih in omrežjih vodi Geodetska uprava v zbirnem katastru GJI na podlagi podatkov, ki so evidentirani v posameznih upravljavskih katastrih gospodarske javne infrastrukture in jih upravljavci objektov gospodarske javne infrastrukture redno posredujejo v zbirni kataster GJI. Podatke posredujejo v obliki digitalnih elaboratov. Za evidentiranje podatkov o cestah je treba upoštevati tudi sloj križišč.

Upravljavci objektov gospodarske javne infrastrukture so dolžni zagotavljati posredovanje zbirnih podatkov o gospodarski javni infrastrukturi na Geodetsko upravo.

Podatki morajo biti posredovani skupaj s priloženimi dokumenti v elaboratu sprememb.

Osnovne zahteve in primeri izdelave elaboratov so navedeni v spodaj navedenih dokumentih.

 

Obrazci

 

 Izmenjevalni format

Seznam datotek validacijskih shem GML izmenjevalnega formata za vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture:

Seznam datotek validacijskih shem XML izmenjevalnega formata za vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture:

 

Primeri izdelanih elaboratov za GJI

Primeri izdelanih elaboratov za naslednje vrste GJI:

 

Kontakt

E-naslov: gji@gov.si

V skladu z 239. členom Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 so lastniki javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture dolžni sporočiti podatke o zmogljivosti omrežne priključne točke po drugem odstavku 14. člena tega zakona neposredno organu, pristojnemu za geodetske zadeve, za vpis v evidenco iz prvega odstavka 14. člena tega zakona v enem letu od njegove uveljavitve.

Podatki morajo biti posredovani na Geodetsko upravo skladno s Pravilnikom o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih.

Osnovne zahteve in primeri izdelave elaboratov so navedeni v spodaj navedenih dokumentih.

 

Obrazci

 

Izmenjevalni format

 

Primeri izdelanih elaboratov za OPT

 

Kontakt

E-naslov: gji@gov.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE