Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Uporaba omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Knjižnica gradiv

Kategorija
Oznaka
Kategorija Naslov Datum Date Oznaka Sort
Zakonodaja

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (Ur.l.RS. št. 84/2015)
Sprememba ZIPI zagotavlja skladen, popoln in celovit prenos Direktive INSPIRE v notranji pravni red Republike Slovenije

06.11.2015 06.11.2015 Zakon 1
Zakonodaja

Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije – ZIPI (Uradni list RS, št. 8/2010 in 84/2015) - neuradno prečiščeno besedilo
OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

20.07.2017 20.07.2017 Zakon 1
Zakonodaja

Čistopis popravljene Direktive INSPIRE
Neuradno prečiščeno besedilo Direktive

29.10.2015 29.10.2015 Direktiva 1
Zakonodaja

Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI)
Zakon določa pravila za vzpostavitev in zagotavljanje infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji. S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša direktiva INSPIRE.

31.10.2010 31.10.2010 Zakon 1
Zakonodaja

Uredba o podrobnejših merilih in pogojih za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in za določanje pristojbine za souporabo podatkov in storitev
Uredba določa podrobnejša merila in pogoje za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in pristojbin za souporabo podatkov in storitev.

11.09.2012 11.09.2012 Podzakonski predpisi 1
Zakonodaja

Uredba Komisije (EU) št.102/2011 z dne 4. februarja 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki
Objavljena v Uradnem listu Evropske unije št. L 31/13 dne 05. 02. 2011. Dopolnjuje Uredbo o medopravilnosti s podrobnimi šifranti in vrednostmi v njih.

07.06.2011 07.06.2011 Podatki 1
Zakonodaja

Uredba Komisije (EU) št. 268/2010 z dne 29. marca 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede dostopa institucij in organov Skupnosti do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki držav članic
objavljena v Uradnem listu Evropske unije št. L 83/8 dne 30. 3. 2010, določa usklajene pogoje za dostop do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki s strani organov in institucij skupnosti v skladu s členom 17 Direktive INSPIRE

30.10.2010 30.10.2010 Dostop do podatkov 1
Zakonodaja

Uredba komisije (EU) št. 1312/2014 z dne 10. decembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podat
Ul EU L 354/8 - Predpis dopolnjuje obstoječo uredbo z zahtevami glede storitev v zvezi s prostorskimi podatki

11.02.2015 11.02.2015 Omrežne storitve 1
Zakonodaja

Uredba Komisije (EU) št. 1311/2014 z dne 10. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 976/2009
Ul EU L 354/6 - Predpis se nanaša na opredelitve metapodatkovnega elementa INSPIRE

11.02.2015 11.02.2015 Omrežne storitve 1
Zakonodaja

Uredba komisije (EU) št. 1253/2013 z dne 21. oktobra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatk
(UL L 331/11) Predpis dopolnjuje obstoječo uredbo z zahtevami glede tem podatkov iz Prilog II in III Direktive ter delno spreminja zahteve za teme podatkov iz priloge I

11.02.2015 11.02.2015 Podatki 1
Zakonodaja

Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki - prečiščeno besedilo
V prečiščenem besedilu so upoštevane uredbe št. 1089/2010, 102/2011 in 1253/2013.

11.02.2015 11.02.2015 Podatki 1
Zakonodaja

Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki
Objavljena v Uradnem listu Evropske unije št. L 323/53 dne 08. 12. 2010. Določa tehnične zahteve za medopravilnost in, kadar je to izvedljivo, za uskladitev zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki spadajo med teme iz priloge I k direktivi INSPIRE.

07.06.2011 07.06.2011 Podatki 1
Zakonodaja

Uredba Komisije (EU) št. 1088/2010 z dne 23. novembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 976/2009 glede storitev prenosa in storitev preoblikovanja
Objavljena v Uradnem listu Evropske unije št. L 323/53 dne 08. 12. 2010. Dopolnjuje uredbo o omrežnih storitvah z določili o omrežnih storitvah prenosa in preoblikovanja podatkov.

07.06.2011 07.06.2011 Omrežne storitve 1
Zakonodaja

Uredba komisije (ES) št. 976/2009 z dne 20. oktobra 2009 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede omrežnih storitev
(UL L, št. 274 z dne 20.10.2009) določa zahteve za vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih storitev iskanja in pregledovanja ter obveznosti glede razpoložljivosti navedenih storitev javnim organom držav članic in tretjim osebam.

31.10.2010 31.10.2010 Omrežne storitve 1
Zakonodaja

Uredba komisije (ES) št. 1205/2008 z dne 3. decembra 2008 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede metapodatkov
(UL L, št. 326 z dne 3.12.2008). Uredba je začela veljati 23. decembra 2008 in določa obvezne metapodatkovne elemente za podatke in storitve ter obveznost, da morajo države članice vzpostaviti metapodatke za podatke in storitve za parcele, naslove, prostorske enote, zemljepisna imena, hidrografijo, prometna omrežja, koordinatne referenčne sisteme in koordinatne mreže, zavarovana območja, ortofoto, modele višin, pokrovnost tal in geologijo do 3. decembra 2010.

31.10.2010 31.10.2010 Metapodatki 1
Navodila in priporočila

Tehnično navodilo za storitve vpogleda
Navodila za izvedbo INSPIRE Uredbe o omrežnih storitvah glede storitev vpogleda, različica 3.11 (v angleškem jeziku)

04.04.2013 04.04.2013 1
Navodila in priporočila

Tehnično navodilo za storitve transformacije koordinat
Navodila za izvedbo INSPIRE Uredbe o omrežnih storitvah glede storitev transformacije koordinat (v angleškem jeziku)

15.03.2010 15.03.2010 1
Navodila in priporočila

Tehnično navodilo za storitve preoblikovanja shem INSPIRE
Navodila za izvedbo INSPIRE Uredbe o omrežnih storitvah glede storitev preoblikovanja shem INSPIRE, različica 3.0(v angleškem jeziku)

12.07.2010 12.07.2010 1
Navodila in priporočila

Tehnično navodilo za storitve prenosa
Navodila za izvedbo INSPIRE Uredbe o omrežnih storitvah glede storitev prenosa, različica 3.1 (v angleškem jeziku)

09.08.2013 09.08.2013 1
Navodila in priporočila

Tehnično navodilo za storitve iskanja
Navodila za izvedbo INSPIRE Uredbe o omrežnih storitvah glede storitev iskanja, različica 3.1 (v angleškem jeziku)

07.11.2011 07.11.2011 1
Navodila in priporočila

Tehnično navodilo za metapodatke
Navodila za vzpostavitev metapodatkovnega sistema ob upoštevanju standardov EN ISO 19115 in EN ISO 19119, različica 2.0.1 (v angleškem jeziku)

02.03.2017 02.03.2017 1
Navodila in priporočila

Tehnična navodila za storitve v zvezi s prostorskimi podatki in storitve, ki omogočajo priklic drugih storitev
Dokument podaja smernice za storitve INSPIRE, ki niso omrežne storitve.

31.01.2017 31.01.2017 1
Ceniki

Stroškovnik za uporabo omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL št. 35391-2/2020-2552-1 z dne 24.02.2020
Uporablja se do 31.03.2021

24.02.2021 24.02.2021 1
Ceniki

Stroškovnik za uporabo omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL št. 35391-1/2021-2552-1 z dne 19.02.2021
Uporablja se od 01.04.2021 dalje

24.02.2021 24.02.2021 1
Ceniki

Stroškovnik za souporabo podatkov in storitev št. 35391-3/2020-2552-1 z dne 24.02.2020
Souporaba se obračuna kot letni pavšal (naročnina), stroškovnik se uporablja do 31.03.2021

24.02.2021 24.02.2021 1
Ceniki

Stroškovnik za souporabo podatkov in storitev št. 35391-2/2021-2552-1 z dne 19.02.2021
Souporaba se obračuna kot letni pavšal (naročnina), stroškovnik se uporablja od 01.04.2021 dalje.

24.02.2021 24.02.2021 1
Navodila in priporočila

Slovenski metapodatkovni profil
Dokument vsebuje podroben opis in strukturo metapodatkovnih elementov za zbirke podatkov in z njimi povezane storitve.

05.11.2020 05.11.2020 1
Druga gradiva

Skladnost podatkov INSPIRE
Brošura za 6. INSPIRE dan v Ljubljani, dne 9. 12. 2020.

07.12.2020 07.12.2020 1
Navodila in priporočila

Sistem registrov INSPIRE
Osnovna priporočila za upravljavce zbirk glede sistema registrov šifrantov, oštevilčenj, slojev, objektnih tipov, oštevilčenj... INSPIRE

27.10.2016 27.10.2016 1
Zakonodaja

Popravek Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti
V Uradnem listu EU (OJ L 365) je bil objavljen popravek prevoda Direktive.

29.10.2015 29.10.2015 Direktiva 1
Navodila in priporočila

Podatkovne specifikacije
Za vsako od 34-ih tem so pripravljene posebne podatkovne specifikacije v obliki navodil. Interaktivni dostop do specifikacij je možen tukaj: http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/ScopeTheme.action

02.02.2015 02.02.2015 1
Druga gradiva

Omrežne storitve za prostorske podatkov
Dostop do omrežnih storitev

20.11.2019 20.11.2019 1
Zakonodaja

Odločba Komisije z dne 5. junija 2009 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja in poročanja
(UL L, št. 148 z dne 11.06.2009) določa podrobna pravila, po katerih države članice spremljajo vzpostavitev in uporabo svojih infrastruktur za prostorske informacije ter poročajo o izvajanju Direktive INSPIRE. Spremljanje temelji na nizu kazalnikov, izračunanih na podlagi podatkov, zbranih pri ustreznih upravljavcih in se začne s 5. junijem 2009. Prvo poročanje o izvajanju direktive je predvideno za 15. maj 2010.

31.10.2010 31.10.2010 Spremljanje in poročanje 1
Druga gradiva

Obveznosti upravljavcev prostorskih podatkov
Korak za korakom do infrastrukture za prostorske informacije

15.11.2018 15.11.2018 1
Druga gradiva

Kako do podatkov INSPIRE
Spoznajmo možnosti dostopa do zbirk INSPIRE.

15.11.2017 15.11.2017 1
Zakonodaja

Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE)
(UL L, št. 108 z dne 25.04.2007, str.1), uveljavljena je bila 15. maja 2007.

27.10.2010 27.10.2010 Direktiva 1
Druga gradiva

Akcijski načrt izvajanja direktive INSPIRE

05.08.2016 05.08.2016 1
Navodila in priporočila

ABC INSPIRE
Nacionalna točka za stike je pripravila dokument z naslovom ABC INSPIRE, v katerem so povzete vse ključne naloge in obveznosti upravlljavcev zbirk prostorskih podatkov za izvedbo obveznosti, ki jih nalaga direktiva INSPIRE in Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije.

21.09.2015 21.09.2015 1
Navodila in priporočila

Izvedbeni priročnik UN GGIM 1. del

05.04.2023 05.04.2023 1
Navodila in priporočila

Izvedbeni priročnik UN GGIM 2. del

05.04.2023 05.04.2023 1
Druga gradiva

Predstavitvena brošura GEO Slovenija

09.11.2023 09.11.2023 Podatki 1
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE