Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Uporaba omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Državni koordinatni sistem

Ilustrativna slika za blok z vsebino o horizontalni sestavini

Horizontalna sestavina

Ilustrativna slika za blok z vsebino o vertikalni sestavini

Vertikalna sestavina

Ilustrativna slika za blok z vsebino o državnih geodetskih točkah

Zbirka podatkov državnih geodetskih točk

Ilustrativna slika za blok z vsebino drugo - razno

Drugo/razno

Državni prostorski koordinatni sistem skupaj s državnim topografskim sistemom tvori državni geodetski referenčni sistem.

Državni prostorski koordinatni sistem je temelj za umestitev objektov ali pojavov v prostoru. Prostorska umestitev pomeni določitev ali pripis koordinat točkam, ki opisujejo objekte ali pojave, v izbranem koordinatnem sistemu. Državni prostorski koordinatni sistem je uradno veljavni koordinatni sistem na območju države.

Države imajo za svoja državna ozemlja vzpostavljene državne koordinatne sisteme, ki so rezultat znanstvenega in tehnološkega razvoja v času njihove vzpostavitve. Zadovoljiti morajo potrebe države, in sicer ob upoštevanju mednarodnih standardov. Tako je slovenski državni prostorski koordinatni sistem skladen s skupnim evropskim.

Geodetska uprava RS je pristojna za vzpostavljanje, vzdrževanje in vodenje državnega prostorskega koordinatnega sistema Slovenije.

Državni prostorski koordinatni sistem je razdeljen na dve sestavini, in sicer horizontalno in vertikalno. To pomeni, da položaj točke obravnavamo ločeno. V okviru horizontalnega koordinatnega sistema obravnavamo horizontalno sestavino, v okviru višinskega in gravimetričnega dela koordinatnega sistema pa obravnavamo vertikalno sestavino.

Horizontalna in vertikalna sestavina državnega prostorskega koordinatnega sistema sta na podlagi Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu -ZDGRS (Uradni list RS, št. 25/2014) v naravi vzpostavljeni z državnimi geodetskimi točkami in državnim omrežjem stalnih postaj za globalno določanje položaja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE